Điều kiện của người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt Kiều), tổ chức, cá nhân nước ngoài khi sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Điều kiện sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người nước ngoài sẽ bao gồm có các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam 

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài (K3, Điều 3 Luật QT 2008).

- Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài( K4 Điều 3 LQT 2008 ).

Để được công nhận quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt định cư ở nước ngoài phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam cần có các giấy từ chứng minh như sau:

Điều kiện của người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt Kiều), tổ chức, cá nhân nước ngoài khi sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Ảnh 1

- Khi khách hàng mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu.

- Nếu như mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu. Ngoài ra, anh chị cần phải chứng minh được mình còn quốc tịch Việt Nam hoặc có giấy tờ xác nhận là người gốc Việt do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp. Hoặc do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp. Và kèm theo một số giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trường hợp 2: Khách hàng là các tổ chức, cá nhân nước ngoài

- Khách hàng là các tổ chức nước ngoài bao gồm: DN có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của DN ở nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam; Tổ chức nước ngoài đầu tư xây dưng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. Những tổ chức này để sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải có giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

- Quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam là cá nhân khi được phép nhập cảnh vào Việt Nam sẽ không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Điều kiện của người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt Kiều), tổ chức, cá nhân nước ngoài khi sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Ảnh 2

Đối chiếu với các giấy tờ chứng minh, cá nhân nước ngoài có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam (D74, ND 99/2015).

Với trường hợp cá nhân nước ngoài có giấy tờ xác nhận là gốc Việt Nam thì chỉ được quyền lựa chọn một đối tượng áp dụng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài để xác định quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi mua căn hộ chung cư tại Việt Nam thì thông qua hình thức gì ?

Theo điểm b, khoản 2 Điều 8 Luật nhà ở 2014 quy định:

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Và theo khoản 1, Điều 75, NĐ99/2015 quy định:

Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Và để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì anh chị cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

Thủ tục cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

  1. Đơn đề nghị cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đấtbản tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định.
  2. Chuẩn bị giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở của bên bán.
    - Trường hợp mua căn hộ chung cư (bao gồm các căn hộ hình thành trong tương lai và căn hộ có sẵn), thì:

  + Quyết định phê duyệt dự án phát triển dự án nhà ở thương mại của cơ quan có thẩm quyền.
  + Hợp đồng cho thuê đất hoặc quyết định giao đất. Hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp.
  + Biên bản bàn giao căn hộ kèm theo bản quy định về quản lý sự dụng chung cư do chủ đầu tư ban hành (điều này áp dụng cho những anh chị mua căn hộ có sẵn).

  + Bản vẽ sơ đồ mặt bằng căn hộ mua bán.

- Trường hợp mua, nhận thừa kế, tặng cho căn hộ chung cư trong các dự án nhà ở thương mại của cá nhận (căn hộ có sẵn).

  + Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Luật nhà ở và Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994. Hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005.

  + Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất có ghi nhận nhà ở trên đất theo Luật đất đai 2003.

  1. Hợp đồng mua bán, tặng cho nhà ở. Hoặc giấy tờ kế thừa nhà ở đúng quy định của pháp luật (BẢN CHÍNH).
  2. Chứng thực hộ chiếu nước ngoài và một trong các giấy tờ quy định tại điểm a đến e (BẢN SAO).
  3. Giấy xác nhận về mua căn hộ qua sản giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS, nếu mua căn hộ của doanh nghiệp kinh doanh BĐS.
  4. Biên lai nộp thuế, lệ phí trước bạ.

Tú Lê