Thị trường chứng khoán

L18 muốn phát hành gần 23 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp
L18 muốn phát hành gần 23 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp

Cổ phiếu được chào bán ra công chúng lần này có giá 10.000 đồng/cp, cao hơn gần 9% so với giá cổ phiếu L18 kết phiên 1/12 (9.200 đồng/cp).