Sản xuất chè bền vững ở Hà Tĩnh
Sản xuất chè bền vững ở Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh diện tích trồng chè công nghiệp tập trung ở các huyện Kỳ Anh, Hương Sơn, Hương Khê… Diện tích chè công nghiệp năm 2018 đạt 1136 ha, năng suất đạt 8,84 ...

Thị trường chứng khoán