Hội nghị triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chiều ngày 5-4, tại Hội trường lớn Cơ sở nghiên cứu và đào tạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (địa chỉ: Thôn 10, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), Tổng liên đoàn Lao động đã tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động tháng công nhân năm 2021.

Hội nghị có hai nội dung trọng tâm là: Kế hoạch triển khai các hoạt động Tháng Công nhân và Hưởng ứng Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Ông Vũ Xuân Thủy - UV Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UV Ban Cán sự Đảng bộ, chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu tại hội nghị
Ông Vũ Xuân Thủy - UV Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UV Ban Cán sự Đảng bộ, chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Năm 2021 là năm thứ 10 tổ chức Tháng Công nhân theo kết luận 77 của Ban Bí thư TW Đảng, Kế hoạch số 88 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Kế thừa những kết quả đã làm tốt trong những năm qua Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tiếp tục phát động, tổ chức và triển khai các nội dung hoạt động Tháng Công nhân tới các cấp Công đoàn trong toàn Ngành nhằm mục đích: Tăng cường đoàn kết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị; huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ ra sức thi đua lao động sản xuất, năng suất chất lượng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, của Bộ, của ngành mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Hưởng ứng Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó phát triển: Phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất từ 1 - 3 sáng kiến; công đoàn cấp trên cơ sở lựa chọn ít nhất được từ 1 - 2 sáng kiến tiêu biểu giới thiệu tham gia cấp Công đoàn ngành; công đoàn ngành lựa chọn sáng kiến tốt nhất tham gia bình chọn cấp Tổng Liên đoàn theo đúng tiến độ thời gian và đạt kết quả cao nhất.

Bên cạnh đó triển khai các hoạt động tháng công nhân: Tổ chức chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” ở các cấp Công đoàn. Tổ chức các hoạt động “Cám ơn người lao động”. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền các ngày lễ lớn; đặc biệt tuyên truyền về các sự kiện: Bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết 20, Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành TW Đảng; tuyên truyền về ngày Quốc tế Lao động; tầm quan trọng của Sắc lệnh số 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc và có hưởng lương trong ngày Quốc tế Lao động; tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Hội nghị triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Ảnh 1
Một số hình ảnh trong Hội nghị triển khai các hoạt động tháng công nhân 2021
Một số hình ảnh trong Hội nghị triển khai các hoạt động tháng công nhân 2021

Ông Vũ Xuân Thủy - UV Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UV Ban Cán sự Đảng bộ, chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu tại hội nghị: “Với tinh thần Tháng Công nhân 2021 'Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển' tôi đề nghị toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp Công đoàn trong toàn Ngành nghiêm túc triển khai có hiệu quả các nội dung, đoàn kết, sáng tạo các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tại các cấp công đoàn; rà soát và ổn định công tác tổ chức, phân công phân việc cụ thể cho từng đồng chí ủy viên; tổ chức hội nghị học tập triển khai công việc nghiêm túc, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, đổi mới, sáng tạo và phù hợp; kiên quyết không để xảy ra hiện tượng công đoàn hình thức, tình trạng lao động, đoàn viên không được quan tâm, thiếu thông tin hay trông chờ, ỷ lại. Với tinh thần đó tôi xin phát động Tháng Công nhân 2021 và hưởng ứng Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT”.

Hương Trà