Khẩn trương công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật tại các KDC, KĐT

Sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư (KDC), khu đô thị (KĐT) theo đúng quy định, đảm bảo nhanh an toàn và mỹ quan đô thị trên địa bàn TP. Quảng Ngãi.

ảnh minh họa-IT
ảnh minh họa-IT

Ngày 25/02, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố có liên quan và Chủ đầu tư (quản lý khu dân cư, khu đô thị) khẩn trương kiểm tra và làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, điện lực trong khu dân cư, khu đô thị phải đi ngầm (đối với dự án đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngầm, tập trung nhất là tại khu vực thành phố Quảng Ngãi.

Khẩn trương thực hiện việc tham mưu ban hành Quy định quản lý chất lượng, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm nếu việc chậm trễ ban hành làm ảnh hưởng đến việc quản lý hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư và khu đô thị,...

Sau ngày 30/3/2021, UBND tỉnh sẽ kiểm tra việc thực hiện tại hiện trường và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân nếu không thực hiện đúng nội dung yêu cầu nêu trên.

Bùi Quốc Dũng

Từ khóa:
#ha