ALT báo lãi sau thuế đạt gần 8 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, ALT ghi nhận doanh thu thuần giảm 8%, còn gần 134 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm đến hơn 33%, chỉ còn hơn 16 tỷ đồng.

ALT báo lãi sau thuế đạt gần 8 tỷ đồng - Ảnh 1

CTCP Văn hóa Tân Bình (HNX: ALT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 với doanh thu thuần đạt 53 tỷ đồng giảm 8% so với cùng kì.

Biên lợi nhuận gộp của quý đạt gần 25%, tăng cao so với mức 18% cùng kỳ đã giúp lợi nhuận gộp của quý tăng trưởng 26%, đạt gần 13 tỷ đồng. chi phí bán hàng tăng gần 40%, đạt 2.6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 3 tăng gần 24%, đạt gần 6 tỷ đồng. Cộng thêm lợi nhuận khác, lãi ròng quý 3/2020 của ALT đạt gần 8 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, ALT ghi nhận doanh thu thuần giảm 8%, còn gần 134 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm đến hơn 33%, chỉ còn hơn 16 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/09 đạt gần 276 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn từ tiền gửi tiết kiệm từ 3 tháng đến 12 tháng tăng hơn 85%, đạt gần 60 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty có biến động lớn khi đạt gần 68 tỷ đồng, gấp gần 2.3 lần so với cuối năm 2019. Nguyên nhân là sự gia tăng của các khoản nợ ngắn hạn, đặc biệt, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gấp hơn 6 lần so với đầu năm, đạt gần 18 tỷ đồng.

Lan Anh