Đánh thức Tiềm năng dịch vụ để tăng trưởng của Việt Nam
Đánh thức Tiềm năng dịch vụ để tăng trưởng của Việt Nam

Triển vọng của nền kinh tế Việt Nam là tích cực, nhưng khó khăn đòi hỏi cần sẵn sàng ứng phó. Nhìn chung rủi ro và triển vọng là cân bằng - đây là nhận định của Ngân ...

Thị trường chứng khoán

Đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường để giảm nguy cơ bệnh tật
Đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường để giảm nguy cơ bệnh tật

Bộ Y tế đề xuất tất cả đồ uống có đường theo định nghĩa của WHO đều cần chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế căn cứ hàm lượng đường trong 100 ml.