Khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2024: Tôn vinh giá trị của hòa bình
Khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2024: Tôn vinh giá trị của hòa bình

Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 do tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tổ chức, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày ký kết Hiệp định ...

Thị trường chứng khoán