Apax Holdings đẩy mạnh đầu tư IGarten

Doanh nghiệp sẽ mở rộng CTCP Phát triển giáo dục IGarten bằng việc đẩy mạnh hoạt động tại 16 trường mầm non và xây dựng mới 4 trường mầm non STEMe Garten trên cả nước, nâng tổng số lên 20 trường.

Apax Holdings đẩy mạnh đầu tư IGarten - Ảnh 1

CTCP Đầu tư Apax Holdings (Mã: IBC) đã công bố báo cáo thường niên 2020 với mục tiêu kinh doanh năm 2021 với 2.400 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế là 75 tỷ đồng; lần lượt tăng 23% và không thay đổi so với thực hiện năm 2020.

Trong năm 2021, doanh nghiệp sẽ mở rộng CTCP English Now Global, kỳ vọng mở thêm 19 trung tâm mới.

Đồng thời sẽ hoàn thiện cơ sở vật chất và chương trình giảng dạy cho trường liên cấp Firbank Australia, dự kiến sẽ được hoàn thiện trong năm 2022. Song song đó, IBC sẽ tiếp tục tìm kiếm và huy động nguồn vốn mới phục vụ cho các mục tiêu hỗ trợ đầu tư.

Công ty cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội mua lại các cơ sở đào tạo, thực hiện M&A để sở hữu các công ty tiềm năng với mức giá đầu tư hợp lý, và bước dần vào hoạt động đầu tư bất động sản, đặc biệt là bất động sản giáo dục.

Trong năm 2020, IBC ghi nhận doanh thu đạt 1.951 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng; lần lượt tăng 17% và tăng 7% so với năm 2019, đạt 87% và 100% kế hoạch đặt ra. 

Ngoài ra, đối với vốn góp tại CTCP Phát triển giáo dục IGarten doanh nghiệp đã tăng lượng vốn từ 152 tỷ đồng lên 174 tỷ đồng và huy động thành công 300 tỷ trái phiếu riêng lẻ.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục chiến lược phát triển Apax English, tập trung đẩy mạnh công suất 125 trung tâm, phấn đấu đạt trên 80.000 học sinh, phát triển thương hiệu lên vị thế số 1 tại Việt Nam, mở rộng CTCP Phát triển giáo dục IGarten bằng việc đẩy mạnh hoạt động tại 16 trường mầm non và xây dựng mới 4 trường mầm non STEMe Garten trên cả nước, nâng tổng số lên 20 trường.

Huy Đức