Cảng Cam Ranh ghi nhận lãi ròng cả năm 2020 tăng 8%

Lũy kế năm 2020, CCR ghi nhận doanh thu thuần gần 139  tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2019. Dù vậy, lãi ròng của công ty tăng 8% so với năm trước, đạt gần 24 tỷ đồng, nhờ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 43%.

Cảng Cam Ranh ghi nhận lãi ròng cả năm 2020 tăng 8% - Ảnh 1

CTCP Cảng Cam Ranh (UPCoM - CCR) công bố BCTC quý 4/2020 ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ hơn 31 tỷ đồng, giảm 31% so cùng kỳ. Lãi gộp ở mức 14 tỷ đồng, giảm 27%.

Các loại chi phí trong kỳ đều được tiết giảm nên lãi ròng trong quý 4 tăng nhẹ so với cùng kỳ ở mức gần 6 tỷ đồng. Công ty cho biết, do ảnh hưởng khó khăn từ tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, sản lượng hàng khai thác qua cảng trong quý 4 giảm gần mạnh dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng giảm.

Theo CCR giải trình, do ảnh hưởng khó khăn từ tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, sản lượng hàng khai thác qua cảng trong quý IV/2020 giảm gần 38% so cùng kỳ làm sụt giảm doanh thu, do vậy, lợi nhuận quý IV/2020 giảm 25% so cùng kỳ.

Lũy kế năm 2020, CCR ghi nhận doanh thu thuần gần 139  tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2019. Dù vậy, lãi ròng của công ty tăng 8% so với năm trước, đạt gần 24 tỷ đồng, nhờ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 43%.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của CCR giảm 10% so với đầu năm, còn hơn 323 tỷ đồng, do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 56%. Nợ phải trả hơn 42 tỷ đồng, giảm 50% so với đầu năm, chủ yếu do dư nợ vay dài hạn giảm 74%, còn 12 tỷ đồng.

Huy Đức