Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu quý II/2022 báo lãi gấp 4,8 lần cùng kỳ năm trước

Năm 2022, PHR lên kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ đạt 2.253 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 744 tỷ đồng; lần lượt tăng 26% và gấp 2,2 lần năm 2021. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 40%.

Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu quý II/2022 báo lãi gấp 4,8 lần cùng kỳ năm trước - Ảnh 1

HĐQT CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư quý 2. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ cao su đạt 6.743 tấn mủ quy khô, thực hiện 19,21% kế hoạch năm; giá bán bình quân 41 triệu đồng/tấn.

Doanh thu công ty mẹ đạt 486,5 tỷ đồng, thực hiện 21,6% kế hoạch năm; lãi trước thuế 220 tỷ đồng, thực hiện 24,5% kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu công ty mẹ tăng 39% và lợi nhuận trước thuế gấp 4,8 lần.

Trong quý 1, PHR báo lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, gấp 11,3 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng, gấp 11,3 lần. Lãi cao nhờ nhận tiền đền bù hỗ trợ thiệt hại khi bàn giao đất thực hiện dự án khu công nghiệp VSIP 3 hơn 289 tỷ đồng, 

Năm 2022, PHR lên kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ đạt 2.253 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 744 tỷ đồng; lần lượt tăng 26% và gấp 2,2 lần năm 2021. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 40%.

Cao su Phước Hoà cho biết trên cơ sở ngành nghề chính của Tập đoàn Cao su Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo về việc chuyển đổi đất trồng cao su sang làm Khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ để thực hiện các hồ sơ trình phê duyệt, do vậy công ty cũng đề ra chiến lược dài hạn 2021-2025 tầm nhìn đến 2030.

Trong đó công ty tiếp tục thực hiện việc thoái vốn ở một số dự án theo lộ trình, tập trung nắm bắt thời cơ, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi công năng sử dụng đất để phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao.