Chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện tạo thêm nhiều cơ hội cho người tham gia

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của người dân, với nhiều lợi ích thiết thực, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động.

Từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025, người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội được hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH (Mức hỗ trợ này ngoài mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ).

Thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 31/8/2022 triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong công tác BHXH tự nguyện; xác định BHXH tự nguyện là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Mức hỗ trợ

Từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025, người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, cụ thể:

- Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo.

- Hỗ trợ thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo.

- Hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện đối với các đối tượng khác.

Chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện tạo thêm nhiều cơ hội cho người tham gia - Ảnh 1

Đối tượng hỗ trợ

Người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (trừ trường hợp đóng theo phương thức quy định tại Khoản 2 Điều 8 Chương III Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH), đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội, là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm:

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01/01/2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi;

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;

- Người lao động giúp việc gia đình;

- Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

- Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

- Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm);

Cơ hội tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Cơ hội tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

- Người tham gia khác.

(Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định theo quy định tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND thành phố quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025).

UBND thành phố Hà Nội giao cho Tổ chức dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND  gửi BHXH các quận, huyện, thị xã để tổng hợp và ghi nhận quá trình tham gia BHXH cho người tham gia theo đúng các quy định của BHXH Việt Nam.

Với những ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện và sự hỗ trợ của nhà nước, người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích thiết thực, giúp cho mọi đối tượng có cơ hội tham gia BHXH tự nguyện tốt hơn.

Phan Tuấn

Từ khóa:
#h