Chứng khoán Bản Việt (VCI) thông qua Nghị quyết mua lại gần 400 tỷ đồng trái phiếu

Chứng khoán Bản Việt (VCI) thông qua Nghị quyết mua lại gần 400 tỷ đồng trái phiếu

Tổng Giám đốc Tô Hải hoặc Phó Tổng Giám đốc Đinh Quang Hoàn được giao thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc mua lại trái phiếu. Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc với khoản nợ gốc.

Chứng khoán Bản Việt (VCI) thông qua Nghị quyết mua lại gần 400 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1

CTCP Chứng khoán Bản Việt (mã chứng khoán VCI) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, số trái phiếu mua lại có tổng giá trị gần 393 tỷ đồng, VCSC dự định mua lại 5 lô trái phiếu: VB20206000.03.031 (28,8 tỷ đồng), VCIH2123002 (212,7 tỷ đồng), VCIH2123003 (49,7 tỷ đồng), VCIH2123006 (41 tỷ đồng), VCIH2123008 (60,4 tỷ đồng).

Tổng Giám đốc Tô Hải hoặc Phó Tổng Giám đốc Đinh Quang Hoàn được giao thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc mua lại trái phiếu. Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc với khoản nợ gốc.

Mới đây, VIC công bố ký thành công hợp đồng vay vốn với hạn mức 105 triệu USD (tương đương 2.573 tỷ đồng) và quyền được mở rộng lên tới 150 triệu USD (tương đương 3.675 tỷ đồng).

Khoản vay hợp vốn từ nhóm các ngân hàng hàng nước ngoài được đứng đầu thu xếp bởi Maybank Kim Eng Securities và O-Bank là các thành viên đầu mối dàn xếp chính cấp tín dụng và bên quản lý sổ tín dụng, cùng với Malayan Banking Berhad (chi nhánh Singapore) là một trong các bên cho vay. Khoản vay có mức lãi suất ngắn hạn theo thị trường tiền tệ quốc tế.

Trước khi thu xếp thành công khoản vay hạn mức 100 triệu USD lần này, VCI cũng đã thu xếp thành công hai khoản vay hợp vốn khác vào tháng 5/2022 với hạn mức 100 triệu USD thu xếp bởi Mega International Commercial Bank (Megabank).

Tháng 11/2021 hạn mức 100 triệu USD và quyền được mở rộng lên tới 150 triệu USD. Khoản vay hợp vốn từ nhóm các ngân hàng hàng nước ngoài được đứng đầu thu xếp bởi Maybank Kim Eng Securities (hiện nay là Maybank Securities) cùng với Malayan Banking Berhad (chi nhánh Singapore) là một trong các bên cho vay.

Tháng 5/2020, khoản vay hợp vốn 40 triệu USD từ nhóm các ngân hàng dẫn đầu bởi Ngân hàng Sinopac.