DIG ghi nhận lãi ròng năm 2020 tăng 50%

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.489 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 641 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 51% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 631 tỷ đồng, tăng gần 50%. Đây cũng là mức lãi cao nhất của DIG từ trước đến nay.

DIG ghi nhận lãi ròng năm 2020 tăng 50% - Ảnh 1

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần giảm 27% so với cùng kỳ, xuống mức 624 tỷ đồng. Chiếm chủ yếu doanh thu trong quý của DIG vẫn là kinh doanh bất động sản (435 tỷ đồng). Doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu xây lắp đều có sự tăng trưởng nhẹ, lần lượt ghi nhận 66 tỷ đồng; 54 tỷ đồng và 43 tỷ đồng. 

Giá vốn bán hàng trong quý 454 tỷ đồng, giảm 15% so với quý IV/2019. Lợi nhuận gộp của DIG giảm đáng kể, từ 321 tỷ đồng xuống còn 170 tỷ đồng. 

Các chi phí khác như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của DIG cũng giảm mạnh 93% xuống 9 tỷ đồng, do không phát sinh doanh thu nhượng bán các khoản đầu tư như cùng kỳ năm trước.

Thay vào đó, doanh nghiệp phát sinh thu nhập khác 589 tỷ đồng chênh lệch do đánh giá tồn kho. Kết quả, DIG báo lãi sau thuế 510 tỷ đồng trong quý IV, tăng 54% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.489 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 641 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 51% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 631 tỷ đồng, tăng gần 50%. Đây cũng là mức lãi cao nhất của DIG từ trước đến nay.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng  tài sản của DIG tăng 44% so với thời điểm đầu năm, lên mức 11.814 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh các khoản phải thu dài hạn từ CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân (1.298 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư Đức Hòa III - Resco (1.729 tỷ đồng).

Nợ phải trả của DIG tăng 68% so với đầu năm, lên mức 7.033 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 85% (5.995 tỷ đồng).

Hà My