Doanh thu quí III, May Đức Giang giảm 43% so với cùng kỳ

Tổng kim ngạch xuất khẩu chỉ hơn 60 tỷ đồng, giảm 33%; thu từ kinh doanh nội địa giảm 22% về 192 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận 9 tháng của Đức Giang chỉ đạt 20 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ.

HĐQT Tổng công ty Đức Giang – CTCP (May Đức Giang - Mã: MGG) vừa ra nghị quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu đạt 432 tỷ đồng , giảm 42% so với cùng kỳ. Tính chung doanh thu 9 tháng của Đức Giang đạt 1.440 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng kim ngạch xuất khẩu chỉ hơn 60 tỷ đồng, giảm 33%; thu từ kinh doanh nội địa giảm 22% về 192 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận 9 tháng của Đức Giang chỉ đạt 20 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ.

May Đức Giang đặt mục tiêu trong quý IV/2020 thu về 253 tỷ đồng doanh thu; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 11 tỷ đồng và kinh doanh nội địa 157 tỷ đồng. Ước tính cả năm 2020, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu 1.694 tỷ đồng cùng lợi nhuận 25 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 48% so với năm 2019.

Đáng chú ý là những con số mục tiêu trong nghị quyết trên thấp hơn đáng kể so với kế hoạch kinh doanh ban đầu mà Đức Giang đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên 2020. Trước đó, công ty dự kiến doanh thu năm 2020 lên tới 3.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT May Đức Giang thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 35% trong tháng 11 tới đây. Với gần 9 triệu cp MGG đang lưu hành, Đức Giang dự kiến phải chi ra 32 tỷ đồng chi trả cổ tức.

Huy Đức