Giá vốn tăng chậm, SMC ghi nhận lãi gộp tăng 8% trong quý 3/2021

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 15.163 tỷ đồng doanh thu, tăng 35% và 869 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng cao gấp hơn gần 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. EPS theo đó tăng gấp hơn 5 lần, từ 2.506 đồng trong 9 tháng đầu năm 2020 lên mức 13.596 đồng trong 9 tháng đầu năm 2021.

Giá vốn tăng chậm, SMC ghi nhận lãi gộp tăng 8% trong quý 3/2021 - Ảnh 1

CTCP Ðầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 ghi nhận doanh thu thuần đi ngang đạt 4.141 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 29% đạt 129 tỷ đồng.

Trong đó sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 53% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến vòng quay luân chuyển vốn trong quý chậm hơn nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động chung.

Tốc độ tăng giá vốn chậm hơn giúp Công ty thu về lãi gộp tăng gần 8% lên mức 234,5 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện không đáng kể, từ con số 5,3% trong quý 3/2020 lên 5,7% trong quý 3/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 15.163 tỷ đồng doanh thu, tăng 35% và 869 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng cao gấp hơn gần 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. EPS theo đó tăng gấp hơn 5 lần, từ 2.506 đồng trong 9 tháng đầu năm 2020 lên mức 13.596 đồng trong 9 tháng đầu năm 2021.

Năm 2021, SMC đặt mục tiêu 18.000 tỷ doanh thu và 300 tỷ lãi sau thuế. Như vậy, SMC đã hoàn thành được 84% kế hoạch doanh thu và nới rộng mức vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm lên con số 190% chỉ sau 9 tháng đầu năm 2021.

Năm 2021 được các chuyên gia kỳ vọng là một năm thăng hoa của các doanh nghiệp thép. Trong 9 tháng đầu năm, một số công ty trong ngành cũng đã báo lãi tăng trưởng bằng lần nhờ thị trường thép trong nước và xuất khẩu diễn biến thuận lợi. Trước SMC, Thép Tiến lên (Mã: TLH) cũng đã ghi nhận lợi nhuận gấp 8 lần con số cùng kỳ lên hơn 105 tỷ đồng. 

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của SMC tăng mạnh thêm 2.113 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 8.834 tỷ đồng, tương ứng mức khoảng 31% so với hồi đầu năm, tuy nhiên so với cuối quý 2 đã giảm 598 tỷ đồng. Riêng, hàng tồn kho trong kỳ của SMC đã giảm mạnh từ mức 4.081 tỷ đồng cuối quý 2 xuống còn 1.397 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 3.

Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng dưới một năm khoảng 1.300 tỷ đồng, tăng 14%. SMC đang ghi nhận khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn xấp xỉ 511 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến cuối quý 3 đạt gần 214 tỷ đồng.