Hòa Bình: UBND xã Hòa Bình phát triển Kinh tế-Xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Trước tình hình diễn biến phức tạp do đại dịch Covid 19, UBND xã Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình đã gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2022 trên địa bàn xã. Vượt qua những khó khăn trên, xã Hòa Bình luôn bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố, từng bước khắc phục khó khăn, khuyến khích động viên nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế.

Khuôn viên Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình
Khuôn viên Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình

Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, thực hiện nhiệm vụ “ mục tiêu kép” các giải pháp phòng chống dịch covid19 song song với phát triển kinh tế, UBND xã Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, linh hoạt hiệu quả với mục tiêu hàng đầu là chăm lo sức khỏe, tính mạng người dân, đồng thời nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Mặc dù còn gặp khó khăn do ảnh hưởng chung của dịch Covid -19, song với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, tập trung, kịp thời, có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền UBND xã Hòa Bình đến cơ sở, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2021; chuyển dịch mạnh mẽ, tiếp tục phát triển Thương mại, Dịch vụ, Nông-Lâm-Thủy sản, Công nghiệp và XDCB. Cụ thể: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 06 tháng đầu năm 2022 đạt 182.014.657 đồng, bằng 227,5 % dự toán, toàn xã gieo trồng được 14,3ha rừng sản xuất; gieo cấy hết 64 ha lúa đông xuân tháng 02/2022; doanh thu dịch vụ bán lẻ 06 tháng đầu năm 2022 ước đạt 177,2 tỷ đồng, tăng 77,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, đạt 62,6% kế hoạch. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch COVID -19 được triển khai quyết liệt và hiệu quả; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 được triển khai mạnh mẽ, tích cực toàn dân. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục, y tế, an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được cấp ủy Đảng, UBND xã sát sao, chỉ đạo kịp thời.

Nhà văn hóa xã
Nhà văn hóa xã

06 tháng cuối năm, xã Hòa Bình tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về Nông thôn mới cấp xã, thôn, xóm. Nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội; xây dựng chính quyền vững mạnh, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp…Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng, tài nguyên - môi trường; nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường công tác. tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ việc thực hiện xây dựng các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Quyết Định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng chính phủ. Ban chỉ đạo xây dựng NTM chủ động phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể, phối hợp với các bộ phận chuyên môn chịu trách nhiệm, phụ trách tham mưu nâng cao các tiêu chí đã đạt được và hoàn thiện 05 tiêu chí chưa đạt ( tiêu chí 02 giao thông, tiêu chí số 05 trường học, tiêu chí 12 lao động, tiêu chí 14 y tế, tiêu chí 19 Quốc phòng - An ninh). Tổ chức triển khai xây dựng tuyến đường hoa cây cảnh tạo cảnh quan môi trường, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu (Quan tâm chỉ đạo tập trung nguồn lực xây dựng xóm Bích trụ theo đề án bảo tồn phát triển du lịch). 

Bên cạnh đó, UBND xã Hòa Bình luôn bám sát các giải pháp duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế theo nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn mới, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn như: mô hình nuôi gà thả vườn, mô hình sản xuất rau tập trung, mô hình nuôi cá lồng...vận động, khuyến khích các cấp, các ngành đầu tư kinh phí xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương như: Tuyến đường Hoà Bình đi Yên Mông, góp phần kết nối, giao thương hàng hoá; đường điện chiếu sáng; bến dân sinh và neo đậu thuyền du lịch, hoàn thiện đề án du lịch cộng đồng xóm Bích Trụ..

Trong thời gian tới, UBND xã Hòa Bình tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế cuối năm 2022.  

Văn Hiếu

Từ khóa:
#h