Hòa Bình: Xã Bảo Hiệu quyết tâm xây dựng nông thôn mới ngày một văn minh giàu đẹp

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn của xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Trụ sở các cơ quan cấp xã Bảo Hiệu khang trang sạch đẹp.
Trụ sở các cơ quan cấp xã Bảo Hiệu khang trang sạch đẹp.

Bảo Hiệu cách trung tâm huyện Yên Thủy (Hòa Bình) khoảng 7 km về phía Bắc. Cụ thể, phía Đông giáp xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy; phía Tây giáp xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy; phía Nam giáp xã Hữu Lợi và thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy; phía Bắc giáp xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy và xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy.

Trong đó, xã Bảo Hiệu có tổng diện tích đất tự nhiên là 4.125, 14 ha, xã được chia thành 15 xóm. Tổng dân số đến thời điểm 31/5/2022 là 9.125 người, dân cư phân bố không đồng đều, mật độ dân số trung bình khoảng 221/người/km2. Thành phần dân số bao gồm dân tộc Mường chiếm 81,16%, còn lại 18,84% là các dân tộc khác, dân tộc thiểu số chiếm 82,88%.

Với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn khá cao so với mức bình quân của huyện Yên Thủy. Toàn xã hiện có 23 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã với tổng số 541 đảng viên. Trên địa bàn xã có 05 đơn vị trường học bao gồm 02 trường Mầm non, 01 trường Tiểu học; 01 trường THCS và 01 trường liên cấp Tiểu học và THCS.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã Bảo Hiệu, cho biết: “Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-ĐGS, ngày 29/9/2021 của HĐND huyện Yên Thủy về việc giám sát việc thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2021-2022. Những kết quả nổi bật xã đã đạt được là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến huyện và các phòng ban chức năng của huyện; đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu, đóng góp tiền của, công sức của nhân dân trong xã đã triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM”.

Theo ông Hồng cho biết thêm, việc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về xây dựng nông thôn mới, từ đó nhân dân tự nguyện hiến đất ở, đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi của xã; đóng góp tiền của, công lao động, chỉnh trang nhà ở khu dân cư, cải tạo vườn tạp, thực hiện tường rào xanh, ngõ xóm sạch đẹp, văn minh…Vì vậy bộ mặt nông thôn đã thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị luôn ổn định và giữ vững.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đang từng ngày đổi thay.
Diện mạo nông thôn mới ở xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đang từng ngày đổi thay.

Cụ thể, tình hình tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã Bảo Hiệu. Về công tác chỉ đạo, điều hành hàng năm Đảng ủy, UBND xã căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã, đã ban hành các quyết định và kiện toàn Ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM trên địa bàn.

Về công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới, do đó xã đã chủ động ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền xây dựng NTM. Trên cơ sở, các ngành, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền xây dựng NTM bằng nhiều hình thức như lồng ghép các hội nghị họp dân, các ngày lễ trong năm; phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người dân, các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện xây dựng NTM thông qua việc lồng ghép với các phong trào do hội phát động.

Nhân dân tự nguyện hiến đất ở, đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi của xã…
Nhân dân tự nguyện hiến đất ở, đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi của xã…

Theo đó, về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM tính đến 31/5/2022 xã Bảo Hiệu đã được công nhận đạt 16/19 tiêu chí theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 16/2/2022. Cụ thể, bao gồm các tiêu chí sau tiêu chí số 1 về quy hoạch; tiêu chí 2 về giao thông; tiêu chí 3 về thủy lợi; tiêu chí 4 về điện; tiêu chí 5 về trường học; tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí 8 về thông tin và truyền thông; tiêu chí 9 về nhà ở dân cư; tiêu chí 12 về lao động có việc làm; tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất; tiêu chí 14 về giáo dục và đạo tạo; tiêu chí 15 về y tế ; tiêu chí 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí 19 về an ninh và quốc phòng. Còn 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 10 về thu nhập; tiêu chí 11 về hộ nghèo.

Đặc biệt, về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022 - 2025 về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn xã Bảo Hiệu. Tiếp tục, duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí, phấn đấu thực hiện đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Năm 2022 xã Bảo Hiệu đạt chuẩn NTM. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội.

Trên địa bàn xã Bảo Hiệu có tuyến đường mòn Hồ Chí Minh chạy qua, thuận tiện việc phát triển kinh tế - xã hội người dân địa phương.
Trên địa bàn xã Bảo Hiệu có tuyến đường mòn Hồ Chí Minh chạy qua, thuận tiện việc phát triển kinh tế - xã hội người dân địa phương.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã ban hành quyết định kiện toàn lại Ban quản lý thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM xã Bảo Hiệu, giai đoạn 2021 - 2025, Ban phát triển nông thôn, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên rà soát các danh mục cần đầu tư, cơ chế đặc thù trong xây dựng NTM, như chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mỗi xã một sản phẩm OCOP. Xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM.

Phấn đấu, năm 2022 nâng tổng số tiêu chí lên 19/19, xã đạt chuẩn NTM. Chỉ đạo hoàn thiện xây dựng 02 xóm kiểu mẫu tại xóm Đội 2, xóm Tân Phúc phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt được 11/11 tiêu chí xóm kiểu mẫu. Xây dựng khu dân cư xóm Đầm và xóm Hợp Thành đạt từ 6-8 tiêu chí, các xóm còn lại đạt ít nhất 1-3 tiêu chí xóm kiểu mẫu trở lên. Phấn đấu được công nhận đạt thêm từ 05 vườn mẫu trở lên. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP phấn đấu đạt 01 sản phẩm OCOP./.

Phi Long - Văn Hiếu/Văn phòng Tây Bắc

Từ khóa:
#h