Hòa Bình: Xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy hướng tới Nông thôn mới nâng cao

Xây dựng Nông thôn mới (NTM) có điểm đầu không có điểm kết thúc, ngay sau khi về đích NTM, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân UBND xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã tiếp tục nỗ lực, chủ động không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1373/UBND-NN&PTNT ngày 16/08/2022 của UBND huyện Lạc Thủy về việc tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí Nông thôn mới, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM, quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025

Xã Hưng Thi
Xã Hưng Thi. Ảnh (Văn Hiếu)

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền UBND xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy luôn nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục tổ chức phát động, tuyên truyền, phổ biến, vận động cả hệ thống chính trị và người dân với phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trọng tâm phát triển nâng cao đời sống cho nhân dân, nhằm đạt mục tiêu yêu cầu kế hoạch đặt ra.

Đồng thời liên tục cập nhật, ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy và các đề án, kế hoạch của UBND tỉnh, huyện nhằm thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, xã thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM thông qua hệ thống truyền thanh của xã. Tích cực vận động người dân phát huy tốt vai trò chủ thể của mình trong lộ trình xây dựng NTM; tu sửa, nâng cấp, vệ sinh thường xuyên đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh, triển khai thêm hệ thống chiếu sáng trên các tuyến trục xã.

Đường giao thông xã Hưng Thi. Ảnh ( Văn Hiếu)
Đường giao thông xã Hưng Thi. Ảnh ( Văn Hiếu)

Theo Chủ tịch UBND xã Hưng Thi ông Lương Văn Đông cho biết: Cái khó của Hưng Thi khi bắt tay vào xây dựng NTM là gần như làm từ đầu. Xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, ngay từ đầu Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của chương trình để nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của cán bộ, Nhân dân. Từ đó, chúng tôi phát huy sức mạnh tổng hợp quân với dân một lòng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ T.Ư và địa phương, cùng chung tay xây dựng NTM. Hưng Thi đã đạt 19/19 tiêu chí NTM được công nhận năm 2020, hiện xã đang giữ vững các tiêu chí và tiếp tục triển khai theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Hệ thống trường mầm non
Hệ thống trường mầm non. Ảnh ( Văn Hiếu)

Mặc dù điều kiện kinh tế của xã còn khó khăn, nguồn vốn thực hiện Chương trình còn hạn chế. Song được sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lạc Thủy, đồng thời sự nỗ lực của cấp Ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức đoàn thể quần chúng và Nhân dân xã Hưng Thi, kết quả thực hiện Chương trình XDNTM của xã nhà có nhiều đổi mới từ công tác điều hành đến tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực từ nhân dân và các tổ chức xã hội.. qua đó đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

NTM không chỉ mang lại diện mạo mới tại các làng quê trên địa bàn xã mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, đời sống sung túc, thôn làng văn minh, quản lý dân chủ. Kết quả này đã khẳng định và củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và là tiền đề để xã Hưng Thi phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Cơ sở y tế
Cơ sở y tế. Ảnh( Văn Hiếu)

Tính đến 30/6/2022 xã đã đạt được tỷ lệ đường xã và đường trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặ bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT là 12,4km/12,4km, đạt 100%. Đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản ít nhất được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT là 14,1km/14,1km, đạt 100%. Để triển khai các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, xã còn chủ động mở rộng đường làng ngõ xóm, làm cống rãnh thoát nước, trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Đồng thời, đề ra các chủ trương, phương hướng chỉ đạo, tận dụng các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở địa phương, tập chung chỉ đạo vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 46,8 triệu đồng người/năm, ước tính đến cuối năm 2022 đạt 48 triệu đồng/người/năm.

Cổng nhà người dân xã Hưng Thi, khang trang sạch đẹp
Cổng nhà người dân xã Hưng Thi, khang trang sạch đẹp. Ảnh( Văn Hiếu)

Thời gian tới, tiếp tục nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất chí cao trong cả hệ thống chính trị và toàn dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các xã tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình XDNTM; duy trì, bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí,  phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên công trình ở thôn, khu dân cư hoặc trực tiếp gắn với phát triển sản xuất và đời sống của Nhân dân. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 và Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Văn Hiếu

Từ khóa:
#h