Huyện Đan Phượng: Xã nông thôn mới Hồng Hà đạt nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội

Xã Hồng Hà đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao từ năm 2020, từ đó đến nay địa phương đang nỗ lực xây dựng NTM kiểu mẫu, từng bước thực hiện đề án xây dựng xã Hồng Hà trở thành phường, góp phần xây dựng Huyện Đan Phượng trở thành Quận vào năm 2025...

Ông Nguyễn Văn Hà (bên phải), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng tiếp công dân.
Ông Nguyễn Văn Hà (bên phải), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng tiếp công dân.

Những năm qua xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng đã có nhiều bước tiến thích hợp trong đổi mới phương thức sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, huy động sức mạnh đại đoàn kết  toàn dân, khắc phục mọi khó khăn, vừa phòng chống đại dịch COVID-19 có hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân, không ngừng đẩy mạnh tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu, đã thu được nhiều kết quả rất tích cực. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người đạt mức 61,2 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 0,18%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 97,3%, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 97,7%...

Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà cho biết, từ đầu năm tới nay, địa phương đã nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả tích cực về kinh tế, xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng NTM đô thị văn minh. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, tổng giá trị sản xuất đạt 490 tỷ 100 triệu đồng, tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị nông nghiệp, thủy sản đạt 49,3% kế hoạch, tăng 1,59% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 50% kế hoạch, tăng 0,79%; giá trị dịch vụ, thương mại đạt 48,1%, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 51,7% so với dự toán. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác Công an, Quân sự được thực hiện tốt, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội   được ổn định, không có tình hình, vụ việc đột xuất bất ngờ xảy ra....

Trụ sở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
Trụ sở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
Khu dân cư NTM “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Khu dân cư NTM “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Những tháng còn lại của năm 2022, xã Hồng Hà tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng NTM kiểu mẫu, phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề truyền thống, phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao. Địa phương mong muốn Thành phố quan tâm giúp đỡ quy hoạch, xây dựng xong cụm công nghiệp Hồng Hà quy mô 6 ha, (dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 30/ 9/2022) và dự án đường giao thông N1-N4 từ đường 20 m đi xã Liên Hồng; dự án đấu giá quyền sử dụng đất, khu bốt điện thôn Bồng Lai. Đề nghị trên hỗ trợ địa phương trong việc đăng ký các sản phẩm OCOP, phát triển làng nghề gắn với hoạt động du lịch, nhằm tăng thu nhập cho người lao động. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội như kế hoạch năm 2022 đã đề ra./.

Trường Sơn

Từ khóa:
#h