Huyện Thanh Thủy (Phú Thọ): Xã Đoan Hạ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị xã Đoan Hạ cùng toàn thể nhân dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt mọi khó khăn, chiến thắng thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid 19, vừa ổn định đời sống nhân dân, vừa duy trì, phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, xã Đoan Hạ còn phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Trụ sở xã Đoan Hạ.
Trụ sở xã Đoan Hạ.

Về kinh tế, tổng giá trị thu nhập năm 2022 ước đạt 267 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, thu từ dịch vụ thương mại ước đạt 110 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch, tăng 115,8 %; thu từ sản xuất nông nghiệp đạt 97 tỷ đồng, đạt 107,7% so với kế hoạch, tăng 14,1%;  sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 60 tỷ đồng, đạt 113,2% so với kế hoạch, tăng 113 ,2% so với cùng kỳ. Số hộ và lao động chuyển từ các ngành nghề khác sang kinh doanh dịch vụ thương mại có 301 hộ, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực đạt 1.748 tấn, đạt 102,8% kế hoạch; Bình quân lương thực 360kg người/năm; bình quân thu nhập đầu người ước đạt 55 triệu đồng/người/ năm, đạt 110% kế hoạch, tăng 114,5 % so với năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới chỉ còn 2,4%, hộ cận nghèo là 2,7%.

Trường THCS xã Đoan Hạ.
Trường THCS xã Đoan Hạ.

Trong đó, kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Đoan Hạ đã đạt 18/19 tiêu chí, còn 1 tiêu chí đang tiếp tục phấn đấu. Khu dân cư số 3 xã Đoan Hạ được chọn làm điểm xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, đến nay đã hoàn thành 14/14 tiêu chí, đạt  100%. Về xây dựng cơ bản, năm 2022 xã  Đoan Hạ đã hoàn thành xây dựng nhà lớp học trường Mầm Non tổng kinh phí gần 7,0 tỷ đồng, xây dựng nhà lớp học và các công trình phụ trợ trường Tiểu Học kinh phí trên 6,0 tỷ đồng; thi công xong tuyến đường từ TL317 đi ngã 4 Ngần. Trong năm đã có 69 nhà dân được xây dựng mới trị giá 57,52 tỷ đồng. Về cảnh quan môi trường, đã xây dựng 2,13 km đường điện chiếu sáng và 1,8 km đường hoa, với kinh phí gần 184 triệu đồng, trong đó người dân đã đóng góp trên 150 triệu đồng.

Đình Đoan Hạ.
Đình Đoan Hạ.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chỉ tiêu công tác VHXH, AN-QP, y tế, giáo dục được  duy trì đảm bảo tốt, có 4/4 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa và 92,6% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Công tác giáo dục và đào tạo của các nhà trường THCS, Tiểu Học và Mầm Non đạt kết quả tốt, tỷ lệ học sinh đủ tuổi đến trường và học bán trú đạt 100%; trường Tiểu học đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; trường THCS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác y tế, kế hoạch hóa gia đình đảm bảo tốt, nhất là phòng chống dịch Covid  19. 

Khu dân cư NTM xã Đoan Hạ.
Khu dân cư NTM xã Đoan Hạ.
Trạm bơm tiêu Đoan Hạ.
Trạm bơm tiêu Đoan Hạ.

Về xã Đoan Hạ vào thời điểm này, được chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của địa phương, càng thấy được chương trình quốc gia xây dựng NTM đã và đang được Đảng bộ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện linh hoạt, có hiệu quả cao, phù hợp với tình hình địa bàn. Thực hiện tốt chủ trương "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng", nên đã được các tầng lớp nhân dân ủng hộ mạnh mẽ. Kinh tế xã hội phát triển mạnh, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Với tốc độ phấn đấu như hiện nay, chắc chắn năm 2024 xã Đoan Hạ sẽ về đích NTM nâng cao, không ngừng xây dựng địa phương ngày càng phát triển và đổi mới.

Trường Sơn - Tây Bắc

Từ khóa:
#h