KBC dự kiến góp 300 tỷ đồng vào Khu công nghiệp Quang Châu

KBC sẽ góp tối đa 300 tỷ đồng và không vượt quá 80% tổng mức đầu tư của dự án để hợp tác với Khu công nghiệp Quang Châu.

KBC dự kiến góp 300 tỷ đồng vào Khu công nghiệp Quang Châu - Ảnh 1

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Kinh Bắc City, HoSE: KBC) vừa công bố Nghị quyết về việc hợp tác kinh doanh từng phần tại dự án khu công nghiệp (KCN) Quang Châu với CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang (hơn 93ha).

Cụ thể, KBC sẽ góp tối đa 300 tỷ đồng và không vượt quá 80% tổng mức đầu tư của dự án để hợp tác với Khu công nghiệp Quang Châu.

Hạng mục đầu tư dự án là đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thuê lại đất, chuyển nhượng tài sản trên đất, hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng hạ tầng cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Tình hình kinh doanh quí III/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 202 tỉ đồng, giảm gần 78% so với cùng kì.

Doanh thu mảng kinh doanh chủ đạo là cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản ghi nhận giảm mạnh 71% về hơn 642 tỉ đồng. Trong kì, công ty cũng không phát sinh doanh thu bán nhà xưởng, trong khi cùng kì năm ngoái đạt hơn 100 tỉ đồng.

Giá vốn bán hàng giảm 63% so với cùng kì về 457 tỉ đồng. Kết quả, lãi gộp của Kinh Bắc đạt hơn 115 tỉ đồng, giảm gần 69%.

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận sự sụt giảm so với quí III/2019, từ 25 tỉ đồng xuống còn 17 tỉ đồng. Trong đó, lãi từ các khoản phải thu của hợp đồng và lãi tiền gửi, cho vay đều giảm.

Kết quả trong quí III, Kinh Bắc báo lỗ ròng gần 21 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm ngoái công ty đạt hơn 132 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng ghi nhận lỗ gần 21 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi ròng của Kinh Bắc đạt hơn 30 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm ngoái con số này là 500 tỉ đồng. Trong 9 tháng, doanh thu của công ty dừng ở mức 930 tỉ đồng, trong khi cùng kì ghi nhận hơn 2.486 tỉ đồng.

Tính đến cuối kì kế toán quí III/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp gần 19.361 tỉ đồng, tăng 17,8% so với thời điểm đầu năm. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tài sản là hàng tồn kho (7.887 tỉ đồng), các khoản phải thu ngắn hạn (5.442 tỉ đồng) và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (1.909 tỉ đồng).

Lan Anh