Khởi công Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Đông Bắc TP Thanh Hóa

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) phía Đông Bắc TP.Thanh Hóa 156 tỷ đồng do Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực là chủ đầu tư.

Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Đông Bắc TP. Thanh Hóa.
Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Đông Bắc TP. Thanh Hóa.

Sáng 16/5, diễn ra Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Đông Bắc TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) với tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng. Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) phía Đông Bắc TP. Thanh Hóa do Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực là chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi, cho biết: Cụm công nghiệp phía Đông Bắc tại phường Long Anh, TP. Thanh Hóa, với diện tích gần 20 ha, tổng vốn đầu tư 156 tỷ đồng; sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động, sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp có ngành nghề hoạt động là tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động và tăng thu ngân sách nhà nước.

Tại lễ khởi công, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực Nguyễn Văn Đệ khẳng định với sự nỗ lực của công ty, đồng hành của cơ quan chức năng sẽ tạo ra không gian kinh tế thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào địa phương, tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, thúc đẩy các ngành nghề dịch vụ khác phát triển.

Dự án được khởi công xây dựng là kết quả của quá trình chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng của nhà đầu tư; sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân TP. Thanh Hóa.

Các ngành, chính quyền địa phương phải đồng hành, phối hợp tốt với chủ đầu tư và nhà thầu thi công để giải quyết hoặc đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án với trách nhiệm cao nhất; đảm bảo tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động.

Nhà đầu tư cần tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, trang thiết bị, máy móc để triển khai thi công, đảm bảo tiến độ cam kết, tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không được để quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân khu vực dự án.

Hoài Thanh