Lộc Trời chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%

Với 80,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Lộc Trời dự chi 121 tỷ đồng để thanh toán cổ tức 2020.  Thời gian thanh toán là 23/11. 

Lộc Trời chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% - Ảnh 1

Tập đoàn Lộc Trời (HoSE: TLG) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 27/10.

Với 80,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Lộc Trời dự chi 121 tỷ đồng để thanh toán cổ tức 2020.  Thời gian thanh toán là 23/11. 

Trong quý 2/2021, Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.724 tỷ đồng tăng 86%. Tuy nhiên, giá vốn lại tăng 122% khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 348 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính chỉ mang về 14 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lên tới 56 tỷ đồng. Lộc Trời cũng ghi nhận khoản lỗ 145 triệu đồng trong các công ty liên kết, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1 tỷ đồng.

Trong khi thu nhập hoạt động kém khả quan thì chi phí quản lý doanh nghiệp và hci phí bán hàng lại lần lượt tăng 17-20% kiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty chỉ còn 49 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 so với cùng kỳ.

Do hoạt động khác mang về 14,5 tỷ đồng lợi tiền lãi, lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 của Lộc Trời đạt 63,7 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty vẫn đạt doanh thu thuần 5.121 tỷ đồng , tăng132% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ quý 1/2021 doanh thu tăng trưởng mạnh. Chiếm cơ cấu lớn nhất về doanh thu là mảng  lương thực với 2.346 tỷ đồng, tăng 5,4 lần cùng kỳ năm ngoái. 

Trong 3 năm tới, doanh nghiệp dự kiến duy trì vốn điều lệ ở mức 806 tỷ đồng và tăng dần tỷ lệ cổ tức từ 20% năm 2021 lên 30% năm 2023. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt và tỷ lệ tính trên mệnh giá, số tiền chia cổ tức của doanh nghiệp tăng dần từ 161 tỷ đồng lên 242 tỷ đồng.