Một cá nhân bị xử phạt do báo cáo không đúng thời hạn

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phát đi thông cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Thanh Ngọc do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 27/7/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 216/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Ngọc (địa chỉ: P310, cầu thang 4, chung cư Đường Sắt, 35 Láng Hạ, Hà Nội) vì hành vi báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch

Cụ thể, ngày 13/3/2019, ông Nguyễn Thanh Ngọc – người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt (mã chứng khoán: RCC) đã thực hiện giao dịch bán 54.837 cổ phiếu RCC nhưng đến ngày 21/3/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Thanh Ngọc

Chiếu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm e khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Ông Ngọc bị xử phạt 20 triệu đồng.

Được biết, Công ty Cổ Phần Tổng công ty Công trình đường sắt được thành lập ngày 05/11/1973 (tên gọi khi mới thành lập là Xí nghiệp Liên hợp công trình Đường sắt), với chức năng nhiệm vụ chính: Xây dựng các công trình giao thông Đường sắt, đường bộ; Tư vấn đầu tư, Tư vấn giám sát và thiết kế các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp; Đầu tư, kinh doanh bất động sản; Sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng...

Tạ Thành