Ngành công nghiệp Robot phát triển như vũ bão ở Trung Quốc

Hình ảnh robot đi giao hàng được xem là tương lai của thương mại điện tử ở Trung Quốc. Tuy nhiên, thương mại điện tử chỉ là một trong những yếu tố châm ngòi cho sự phát triển nhanh chóng của ngành robot tại đại lục.

Theo VTV