Nhiệt điện Phả Lại báo lãi quý IV/2021 giảm 87% còn gần 64 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2021, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 3.885 tỷ đồng giảm 51% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 287 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 1.011 tỷ đồng năm 2020 - Đây cũng là con số lãi thấp nhất trong kể từ năm 2011 của PPC.

Nhiệt điện Phả Lại báo lãi quý IV/2021 giảm 87% còn gần 64 tỷ đồng - Ảnh 1

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (Mã chứng khoán PPC - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sụt giảm.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 538 tỷ đồng giảm 71% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến PPC lỗ gộp gần 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lợi nhuận gộp đạt 556 tỷ đồng – Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp PPC kinh doanh dưới giá vốn.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ đạt 94 tỷ đồng và 18,6 tỷ đồng lãi khác, kết quả PPC lãi sau thuế gần 64 tỷ đồng giảm 87% so với quý 4/2020.

Doanh nghiệp lý giải, trong quý 4 công ty thực dừng tổ máy 5 để đại tu sửa chữa 75 ngày và hệ thống huy động thấp, do vậy, sản lượng điện sản xuất quý 4 thấp chỉ bằng 36% so với cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, có nhiều thời điểm dây chuyền 1 của công ty chỉ vận hành 1 tổ máy do vậy dẫn đến suất chi phí (chi phí nguyên liệu) cao hơn so với cùng kỳ và làm giảm lợi nhuận. Ngoài ra quý 4/2020 công ty còn ghi nhận doanh thu từ chênh lệch tỷ giá của năm 2015 và 2018.

Lũy kế cả năm 2021, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 3.885 tỷ đồng giảm 51% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 287 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 1.011 tỷ đồng năm 2020 - Đây cũng là con số lãi thấp nhất trong kể từ năm 2011 của PPC.

Trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch với doanh thu 5.658,11 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 414,59 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2021 với lợi nhuận trước thuế là 294,27 tỷ đồng, công ty chỉ mới hoàn thành 71% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của PPC giảm 23,3% so với đầu năm về 5.545,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.501,3 tỷ đồng, chiếm 45,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.141,5 tỷ đồng, chiếm 20,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 812,4 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản.