Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm báo lãi lớn trong năm 2023

Kết thúc năm 2023, 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần lớn nhất thị trường bao gồm CTCP PVI (Mã: PVI), Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm Bưu điện, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (Mã: MIG) và Bảo hiểm Bảo Minh (Mã: BMI) đều ghi nhận mức tăng trưởng phí tốt so với cùng kỳ.

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm báo lãi lớn trong năm 2023  
Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm báo lãi lớn trong năm 2023  

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2023 của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết trên sàn cho thấy một tín hiệu đáng mừng đối với ngành bảo hiểm khi lợi nhuận đồng loạt phục hồi, tăng trưởng dương ở mức 2 chữ số so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong năm 2023 là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (HoSE: MIG). Với lãi sau thuế hơn 280 tỷ đồng, MIG ghi nhận tăng trưởng gần 76% so với mức thực hiện năm 2022. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động, tương đương gần 3.594 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 51%, đạt hơn 293 tỷ đồng cũng đóng góp không nhỏ vào kết quả lợi nhuận của MIG.

Tổng CTCP Bảo Minh (HoSE: BMI) kết thúc quý IV/2023 với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 1.247 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí bảo hiểm gốc của Bảo Minh đã tăng lên 1.499 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do chi phí nhượng tái bảo hiểm tăng đến 25% lên gần 429 tỷ đồng dẫn đến doanh thu bảo hiểm thuần của công ty đi lùi.

Lũy kế năm 2023, Bảo Minh ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 4.721 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ lãi gộp từ hoạt động tài chính tăng 51% lên gần 281 tỷ đồng, công ty báo lãi trước thuế hơn 376 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt hơn 329 tỷ đồng, tăng 13%, so với năm 2022.

Năm 2023, công ty đặt mục lợi nhuận trước thuế 375 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, kết thúc năm, Bảo Minh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về lợi nhuận.

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) thu về 10.570 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, giảm 73% so với cùng kỳ. Công ty báo lãi sau thuế 369 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm, Bảo Việt ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 10.578 tỷ đồng, giảm 74% so với năm 2022. Công ty báo lãi sau thuế hợp nhất đạt 1.798 tỷ đồng, tăng 10,6%. Kết thúc năm, công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt 12% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ba doanh nghiệp bảo hiểm là Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (HNX: PRE), Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HoSE: BIC) và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (UPCoM: AIC) đều báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng trên 30% so với năm 2022.

Cụ thể, PRE đạt lãi sau thuế 202 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 32%. BIC đạt lãi sau thuế 456,7 tỷ đồng, tăng trưởng 43,5%. Động lực tăng trưởng của 2 doanh nghiệp này đều đến từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính khi doanh thu từ 2 mảng này đều ghi nhận tăng trưởng ở mức 2 chữ số so với cùng kỳ.

Về phía AIC, doanh nghiệp đạt lợi nhuận 30,6 tỷ đồng, tăng mạnh ở mức 47%. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng như hoạt động tài chính đều sụt giảm so với cùng kỳ. Để đạt được tăng trưởng lợi nhuận, AIC đã tiết giảm mạnh tay các chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở mức 17,3% còn hơn 1.887 tỷ đồng. Đây là khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí của AIC.

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm báo lãi lớn trong năm 2023 - Ảnh 1

Theo Tổng cục thống kê, thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm quý IV/2023 ước tính giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ giảm 17%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 2%.

Tính chung năm 2023, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 227,1 nghìn tỷ đồng, giảm 8,33% so với năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ ước đạt gần 156 nghìn tỷ đồng, giảm 12,5%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 71,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4%.

Bên cạnh đó, Trong năm 2023, có tới 6 doanh nghiệp bảo hiểm đạt lợi nhuận tăng trưởng trên 10%, chiếm gần một nửa các doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn. Theo đó, Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (UPCoM: ABI) báo lãi sau thuế tăng 11%, đạt 246 tỷ đồng. Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR) báo lãi sau thuế tăng 11,9%, đạt 423,5 tỷ đồng. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (HoSE: PGI) báo lãi sau thuế tăng 12,5%, đạt 229 tỷ đồng. Tổng công ty cổ phần bảo Minh báo lãi sau thuế tăng 13%, đạt 329 tỷ đồng.

Tính đến ngày 04/12/2023, chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 86,4 nghìn tỷ đồng (tăng 30,19% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó chi trả của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23,8 nghìn tỷ đồng; doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 62,6 nghìn tỷ đồng. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước tăng 12,06% so với năm 2022; tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới tăng 0,41%; tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm tăng 11,1%.

Theo thông tin từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QLGSBH), năm 2024, tổng doanh thu phí bảo hiểm dự kiến đạt 243.472 tỷ đồng, tăng 7,19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến đạt 79.687 tỷ đồng (tăng 12%), doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ dự kiến đạt 163.785 tỷ đồng (tăng 5%).

Với các nền tảng vĩ mô, tiềm năng, lợi thế của Việt Nam, đại diện Cục QLGSBH kỳ vọng thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ tạo “cú huých” về quy mô và chất lượng phát triển trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục QLGSBH cho biết, thị trường bảo hiểm đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất nên cần thêm thời gian để chuyển biến theo hướng tăng chiều sâu, tăng chất lượng, đóng góp hiệu quả hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tiến Hoàng