Ô tô Trường Hải dừng niêm yết công khai tài chính

Bên cạnh đó, sau khi thành lập, Thaco Group  có kế hoạch phát hành thêm một lượng cổ phần mới để tăng vốn điều lệ tương ứng với của Thaco để hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông Thaco.

Ô tô Trường Hải dừng niêm yết công khai tài chính - Ảnh 1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco).

Theo thông báo, doanh nghiệp sẽ không còn công khai các chỉ tiêu kinh doanh và tài chính thời gian tới kể từ ngày 1/1/2021.

Hiện Thaco có vốn điều lệ 30.510 tỷ đồng, trong đó gia đình Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương sở hữu hơn 70% và cổ đông ngoại JC&C nắm giữ 26,3% vốn.

Năm ngoái, HĐQT Thaco trình cổ đông thông qua kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn theo hướng chia tách thành hai phần riêng biệt (Thaco vận hành mảng ôtô và Thaco Group quản lý các hoạt động khác).

Thaco hiện tại sẽ chia tách để thành lập một pháp nhân mới mang tên Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) nhằm kiểm soát theo mô hình tập đoàn, vốn điều lệ dự kiến 19.324 tỷ đồng được xác định bằng số vốn Thaco tách sang để thành lập Thaco Group.

Bên cạnh đó, sau khi thành lập, Thaco Group  có kế hoạch phát hành thêm một lượng cổ phần mới để tăng vốn điều lệ tương ứng với của Thaco để hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông Thaco.

Thaco Group được kế thừa và tiếp tục thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ tại các công ty gồm Địa ốc Đại Quang Minh, Thadi, HAGL Agrico (HNG) và các công ty khác không thuộc lĩnh vực ôtô, cơ khí.

Năm 2019, Thaco ghi nhận doanh thu thuần giảm 4% về 56.508 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 14% còn 5.368 tỷ đồng, quy mô tổng tài sản 106.795 tỷ đồng. Trong đó mảng kinh doanh ôtô đóng góp lớn nhất với 52.600 tỷ doanh thu và 3.647 tỷ lợi nhuận. Mảng bất động sản có 2.398 tỷ doanh thu nhưng mang về đến 1.912 tỷ đồng lợi nhuận. Mảng nông nghiệp bị lỗ 15 tỷ đồng.

Lan Anh