PG Bank báo lãi quí III giảm 70%

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của PG Bank đạt 132 tỉ đồng, tương đương cùng kì năm 2019 và thực hiện được 69,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỉ đồng.

PG Bank báo lãi quí III giảm 70% - Ảnh 1

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2020 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 21 tỉ đồng, giảm 69,7% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 17 tỉ đồng, giảm 69,8%.

Doanh thu chính của PG Bank là thu nhập lãi thuần đạt 248 tỉ đồng, tăng trưởng 22,6%. Hoạt động kinh doanh khác cũng là một điểm sáng khi mang về cho ngân hàng gần 50 tỉ đồng lãi thuần, gấp gần 3 lần cùng kì năm trước.

Sau khi trừ chi phí hoạt động, PG Bank thu về 161 tỉ đồng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng 44,4% so với quí III năm ngoái. Tuy nhiên, do chi phí dự phòng rủi ro gấp gần 3,4 lần cùng kì, khiến lợi nhuận trước thuế của ngân hàng chỉ còn hơn 21 tỉ đồng (giảm 69,7%).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của PG Bank đạt 132 tỉ đồng, tương đương cùng kì năm 2019 và thực hiện được 69,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 34.396 tỉ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 5% lên 24.886 tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng gần 10% đạt 27.913 tỉ đồng.

Lan Anh