Pharmedic (PMC) tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 14%

Doanh nghiệp đưa ra phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.400 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 3/4/2023.

Pharmedic (PMC) tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 14% - Ảnh 1

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC - sàn HNX) vừa có thông báo liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu đợt 2/2022.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.400 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 3/4/2023.

Quý 4/2022 doanh nghiệp ghi nhận với doanh thu 127 tỷ đồng - giảm hơn 8% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt hơn 46 tỷ.

Quý này, công ty ghi nhận doanh thu tài chính tăng lên mức 6,5 tỷ đồng trong khi không xuất hiện chi phí tài chính; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ổn định ở mức gần 24 tỷ đồng.

Sau trừ các khoản thuế phí, PMC báo lợi nhuận ròng đạt 23 tỷ đồng - giảm so với mức 14,45 tỷ của quý 4/2021.

Lũy kế năm 2022, Dược liệu Pharmedic báo doanh thu tổng đạt 473 tỷ đồng - tăng 58 tỷ YoY; lợi nhuận sau thuế ở mức 83,4 tỷ - tăng gần 29% YoY đồng thời là mức kỷ lục trong lịch sử 14 năm niêm yết của công ty (từ 10/2009).

Được biết năm 2022, PMC đặt kế hoạch doanh thu 476 tỷ đồng và 72,8 tỷ đồng lãi sau thuế; cổ tức tiền mặt dự trả với tỷ lệ 24%.

Như vậy đến hết năm, công ty gần như cán mốc doanh thu đề ra trong khi vượt chỉ tiêu lãi ròng 14,5%. Thặng dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 ở mức 53,8 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối tài chính, nợ phải trả của công ty chỉ ở mức 66 tỷ đồng - bằng 15,4% quy mô vốn chủ sở hữu. Tổng tài sản đạt tăng lên mức 494 tỷ đồng trong đó tiền - tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 293,5 tỷ.