PV Gas ước lãi 9 tháng ước đạt 6.000 tỉ đồng

9 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu ước đạt gần 49.500 tỉ đồng, thực hiện 107% KH 9 tháng và 75% KH cả năm. Lợi nhuận sau thuế hơn 6.000 tỉ đồng, tương ứng vượt 27% KH 9 tháng và thực hiện 90% KH năm.

Thông tin từ Tổng Công ty khí Việt Nam (PV Gas - Mã: GAS), 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp tiếp nhận 6.978 triệu m3 khí ẩm, thực hiện 101% kế hoạch (KH) 9 tháng; sản xuất và cung cấp gần 6.800 triệu m3 khí khô, bằng 103% KH 9 tháng.

Trong kì, PV Gas sản xuất và kinh doanh gần 1,45 triệu tấn LPG, sản xuất và cung cấp 44,5 nghìn tấn condensate, lần lượt thực hiện 151% và 109% KH 9 tháng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Với kết quả đó, 9 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu ước đạt gần 49.500 tỉ đồng, thực hiện 107% KH 9 tháng và 75% KH cả năm. Lợi nhuận sau thuế hơn 6.000 tỉ đồng, tương ứng vượt 27% KH 9 tháng và thực hiện 90% KH năm.

So với cùng kì năm trước, tổng doanh thu và lãi ròng ghi nhận mức giảm lần lượt là 16% và 34%. Theo PV Gas, các chỉ tiêu tài chính thấp hơn so với cùng kì năm 2019, chủ yếu do sản lượng khí vào bờ giảm 12%, giá dầu Brent trung bình giảm 37%, giá dầu FO trung bình giảm 40%, giá CP trung bình của LPG giảm 10%.

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm của PV Gas cũng cho thấy điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi như dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài và ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam; sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đều đình đốn.

Nhu cầu nhiên liệu sụt giảm, trong đó có khí và LPG. Giá dầu, giá CP giảm từ tháng 2, liên tục giảm sâu trong tháng 3, 4/2020. Giá dầu Brent trung bình 9 tháng đầu năm 41 USD/thùng (bằng 68% giá kế hoạch); giá CP của LPG trung bình 9 tháng đầu năm 396 USD/tấn (bằng 94% giá kế hoạch).

Huy Đức