PVEP đạt doanh thu 3.053 tỷ đồng trong tháng 2

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 2/2023 với tổng doanh thu phần PVEP đạt 3.053 tỷ đồng tỷ đồng (toàn đề án: 6.106 tỷ đồng), vượt 36% kế hoạch tháng, giảm 6% so với cùng kỳ.

 PVEP đạt doanh thu 3.053 tỷ đồng trong tháng 2 - Ảnh 1

Theo đó, Luỹ kế hai tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 6.349 tỷ đồng(toàn đề án: 12.970 tỷ đồng), vượt 31% kế hoạch hai tháng. Nộp ngân sách nhà nước 2.587 tỷ đồng trong đó nộp thuế phần PVEP là 1.839 tỷ đồng.

Công ty cho biết, trong tháng 2, tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 0,27 triệu tấn quy dầu (toàn đề án là 0,54 triệu tấn quy dầu), vượt 9% kế hoạch. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 0,18 triệu tấn.

Theo PVEP, sản lượng khai thác dầu và condensate cao hơn so với kế hoạch là nhờ tối ưu khai thác các giếng, giúp lưu lượng duy trì ổn định. Đồng thời, công ty còn triển khai các chiến dịch bắn vỉa đưa 3 giếng khai thác vào sớm hơn kế hoạch.

Đối với khí bán tháng 2, sản lượng đạt 91 triệu m3 (toàn đề án là 188 triệu m3), vượt 31% kế hoạch nhờ nhu cầu khí cao.

Về công tác phát triển mỏ, PVEP sẽ tiếp tục phát triển mỏ Đại Hùng Pha 3 (Lô 05-1(a)), mỏ Sư Tử Trắng pha 2B (Lô 15-1), mỏ Kình Ngư Trắng và Kình Ngư Trắng Nam (Lô 09-2/09), Lô B, mỏ Cá Voi Xanh (Lô 117-119), mỏ BRS pha 2/ MOM (Lô 433a & 416b).

Ngoài ra, trong tháng 2, công ty đã hoàn thành các thủ tục triển khai khoan (phê duyệt vị trí, phương án địa chất, phương án khoan) đối với 2 giếng HMV-1X và ĐHN-4X. Đồng thời nghiên cứu, trao đổi và thảo luận với các bên để hoàn thành phê duyệt về vị trí, phương án địa chất và phương án khoan các giếng thăm dò thẩm lượng còn lại.

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là đơn vị có bề dày truyền thống, giữ vai trò chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Tập đoàn - tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí.

Quá trình hình thành và phát triển của PVEP gắn với lịch sử phát triển của Ngành Dầu khí Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Khởi điểm từ các công ty Petrovietnam II (PV-II, thành lập tháng 5/1988) và Petrovietnam I (PV-I, thành lập tháng 11/1988), PVEP đã trải qua nhiều lần đổi tên và cơ cấu lại cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Năm 1993, Công ty Giám sát các hợp đồng chia sản phẩm (PVSC) và Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Petrovietnam I, Petrovietnam II, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của Ngành Dầu khí trong việc quản lý hiệu quả hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam, đồng thời tham gia vào các hợp đồng dầu khí ở trong nước và nước ngoài với tư cách là một bên Nhà thầu để từng bước phát triển thành một công ty dầu khí thực thụ.