PVS báo lãi gấp 3 lần cùng kì năm trước

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVS đạt 14.725 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kì năm trước. Song, lãi sau thuế chỉ tương đương giá trị 9 tháng năm 2019, đạt 635 tỉ đồng; trong đó phần lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 575 tỉ đồng, giảm 11%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) lũy kế 4 quí đạt 1.373 đồng.

PVS báo lãi gấp 3 lần cùng kì năm trước - Ảnh 1

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần tăng 28% đạt 5.966 tỷ đồng và lợi nhuận gộp tăng 94% lên mức 433 tỷ đồng.

Dù các chi phí bán hàng và quản lý tăng lên, lãi liên doanh liên kết giảm nhưng công ty vẫn báo lợi nhuận sau thuế tăng 165% đạt 223 tỷ đồng. Lãi ròng tăng 216% đạt 197 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng trưởng là do các hoạt động tàu dịch vụ dầu khí, căn cứ cảng dầu khí, cơ khí dầu khí, lắp đặt và bảo dưỡng công trình biển tốt hơn cùng kỳ.

Trong kì, tổng công ty lỗ 36 tỉ đồng từ hoạt động liên doanh, liên kết; trong khi cùng kì có lãi gần 7 tỉ đồng. Mặt khác, chi phí quản lí doanh nghiệp cũng tăng 6% lên 152 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVS đạt 14.725 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kì năm trước. Song, lãi sau thuế chỉ tương đương giá trị 9 tháng năm 2019, đạt 635 tỉ đồng; trong đó phần lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 575 tỉ đồng, giảm 11%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) lũy kế 4 quí đạt 1.373 đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/09/2020, tổng tài sản của PVS là 27.066 tỉ đồng, tăng 1.062 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới 9.215 tỉ đồng, chiếm 34% tổng giá trị tài sản.

Lan Anh