SAM Holdings dự kiến phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2021

Doanh nghiệp lên phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 14,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 100:4 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2022 hoặc sau khi được UBCKNN chấp thuận.

SAM Holdings dự kiến phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2021 - Ảnh 1

CTCP SAM Holdings (mã chứng khoán SAM - sàn HOSE)  vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp lên phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 14,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 100:4 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2022 hoặc sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 146,1 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của SAM dự kiến sẽ tăng từ 3.653,5 tỷ đồng lên 3.799,6 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của Công ty, trong nửa đầu năm 2022, SAM ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.027,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 34,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 14,3% và 153,1 tỷ đồng so với nửa đầu năm 2021.

Năm 2022, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2022, SAM ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 55,5 tỷ đồng và mới hoàn thành 26,3% kế hoạch năm.