Sơn La: Huyện Quỳnh Nhai khởi sắc sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn của huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Trụ sở các cơ quan các cấp huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La - Ảnh: Phi Long
Trụ sở các cơ quan các cấp huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La . Ảnh: Phi Long

Cụ thể, phía huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức ký cam kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã. Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới và tổ chức ký cam kết xây dựng nông thôn mới đến từng hộ gia đình trên địa bàn của các xã, bản.

Tiếp tục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới thông qua các hội nghị, cuộc họp; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết và thực hiện nhằm làm thay đổi tích cực nhận thức của người dân, của cán bộ, công chứctạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, nhiều người dân sau khi được tuyên truyền vận động về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tình nguyện hiến đất, đóng góp công lao động làm đường giao thông nông thôn, làm các công trình thủy lợi, di chuyển chuồng trại, tự chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, tham gia đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện.

Quỳnh Nhai đang ngày càng đổi thay phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Phi Long
Quỳnh Nhai đang ngày càng đổi thay phát triển kinh tế - xã hội trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Phi Long

Trong đó, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện đã tiến hoành rà soát, đánh giá, xác định rõ khối lượng, nội dung công việc còn lại để xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện theo từng nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí và nguồn lực để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo lộ trình, kế hoạch đề ra.

Kết quả, đối với các xã phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới (04 xã Chiềng Khay, Cà Nàng, Mường Sại, Nậm Ét). Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh  ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 gồm 19 tiêu chí, 57 chỉ tiêu (tăng 8 chỉ tiêu so với bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020).

Diện mạo nông thôn mới ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đang ngày càng đổi thay, hệ thống tuyến đường giao thông rất khang trang sạch đẹp - Ảnh: Phi Long
Diện mạo nông thôn mới ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đang ngày càng đổi thay, hệ thống tuyến đường giao thông rất khang trang sạch đẹp . Ảnh: Phi Long

Về công tác quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn huyện đã có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2020; hoàn thành công tác cắm mốc và ban hành quy chế quản lý quy hoạch. Chỉ đạo lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế của từng xã, gắn quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Hiện nay đã phê duyệt chủ trương Đồ án quy hoạch chung nông thôn và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Cùng với đó, trong việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội về hệ thống giao thông đến xã, liên xã được đầu tư đồng bộ, cơ bản đảm báo kết nối với mạng lưới giao thông liên vùng với trung tâm xã, có 4/4 xã có đường giao thông đến trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt 100%; hệ thống giao thông đến các bản, liên bản được quan tâm đầu tư đồng bộ, 100% các bản trên địa bàn xã có đường ô tô đến bản đảm bảo kết nối với hệ thống giao thông cấp huyện; tỷ lệ cứng hóa đạt trên 70% (xã Chiềng Khay đạt 94%; xã Cà Nàng đạt 67%; xã Mường Sại đạt 84,5%; xã Nậm Ét đạt 42,39%).

Hệ thống đường bản, xóm đảm bảo sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Có xã Chiềng Khay; xã Mường Sại đạt chỉ tiêu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; xã Mường Sại đạt chỉ tiêu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; xã Nặm Ét đạt chỉ tiêu 2.1, 2.3; xã Cà Nàng đạt chỉ tiêu 2.1. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã triển khai thực hiện các tuyến đường giao thông từ bản Cà Nàng 3,2 km 32 tuyến; Chiềng Khay 1,6 km; Mường Sại 4,5 1 tuyến; Nậm ét 11,2 km 2 tuyến;tiến hành rà soát nhu cầu làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tổng số tuyến là 43  với chiều dài 20,5 km.

Theo đó, tiêu chí về Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai hệ thống thủy lợi của các xã cơ bản đã được đầu tư đảm bảo tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động, đáp ứng nhu cầu dân sinh; các công trình thủy lợi được duy tu sửa chữa thường xuyên, đầu năm 2022 đã tổ chức phát động phong trào toàn dân làm thủy lợi, nạo vét khơi thông kênh mương. Tuy nhiên, với đặc thù của huyện chủ yếu là đồi núi, độ dốc lớn, diện tích đất sản xuất nông nghiệp phân bố nhỏ lẻ, không tập trung, do vậy tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động từ các công trình thủy lợi còn đạt thấp. Đến thời điểm báo cáo xã Chiềng Khay đạt 53,2,8%; xã Cà Nàng đạt 78,3%; xã Mường Sại đạt 49,4%; xã Nặm Ét đạt 59,6% (tính riêng diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động từ các công trình thủy lợi có hợp đồng tưới tiêu).

Bầu trời tháng chín ở vùng thượng nguồn sông Đà trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Ảnh: Phi Long
Bầu trời tháng chín ở vùng thượng nguồn sông Đà trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Ảnh: Phi Long

Bên cạnh đó, phấn đấu các xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 (02 Chiềng Bằng, Chiềng Khoang). Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg về Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025. Gồm 19 tiêu chí 75 chỉ tiêu (tăng 2 tiêu chí; 39 chỉ tiêu so với bộ tiêu chí giai đoạn 2018 - 2020). Tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Về mục tiêu, trong quý ba năm 2022 của huyện Quỳnh Nhai quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Huy động, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mớigiai đoạn 2021-2025 có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, văn minh, giàu đẹp; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững. Đề xuất với UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo phấn đấu hoàn thành một số nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch.../.

Phi Long - Thanh Phong

Từ khóa:
#h