Từ ngày 1/10, NHNN tiếp tục giảm một loạt lãi suất điều hành

Đây là lần thứ ba trong năm nay NHNN giảm lãi suất điều hành. Trước đó, từ ngày 17/3 và 13/5, NHNN ...