Thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ tăng 153% về số lượng

Tính đến hết quý I/2024, giao dịch thanh trên CDVCQG được ghi nhận tăng 153% về số lượng giao dịch và 129% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2023, tăng lên 540% về số lượng giao dịch và 149% về giá trị giao dịch so với năm 2022.

Thực hiện mục tiêu thanh toán không tiền mặt của Chính phủ, hiện người dân có thể lựa chọn đa dạng các hình thức thanh toán dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (CDVCQG) và ứng dụng VNeID.

Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đang tích cực thực hiện mục tiêu của Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng cho các dịch vụ công nhằm đạt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025 và 2030, cũng như tận dụng vai trò của mình trong xây dựng hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia. NAPAS đã phối hợp với các bộ ngành và đơn vị liên quan triển khai nhiều phương thức thanh toán điện tử, tạo ra sự thuận tiện và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi thanh toán dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, cổng Dịch vụ công Quốc gia và ứng dụng VNeID là hai kênh thanh toán dịch vụ công trực tuyến được NAPAS tích cực triển khai để thúc đẩy thanh toán dịch vụ công cấp độ 4 cho người dân.

Đối với kênh thanh toán trên CDVCQG (dichvucong.gov.vn), NAPAS đã kết nối hạ tầng thanh toán trực tuyến tới 63 địa phương và 21 đơn vị cung cấp dịch vụ công trên CDVCQG. Người dân có thể thanh toán trực tuyến cho nhiều dịch vụ như bảo hiểm xã hội tự nguyện, nộp thuế, phạt vi phạm, tạm ứng án phí và các loại phí thủ tục hành chính khác.

Hình thức thanh toán bao gồm thẻ nội địa NAPAS, tài khoản ngân hàng và mã VietQR. Trong tương lai, NAPAS sẽ triển khai thanh toán thông qua tài khoản mobile money để tăng tính tiện ích và đơn giản cho việc thanh toán trực tuyến trên CDVCQG.

Thanh toán trực tuyến các dịch vụ công tăng tăng lên 540% về số lượng
Thanh toán trực tuyến các dịch vụ công tăng tăng lên 540% về số lượng

Đáng chú ý, thói quen thanh toán dịch vụ công trực tuyến của người dân hiện nay đang ngày càng tăng lên, thể hiện qua sự tăng trưởng mạnh mẽ của các giao dịch thanh toán trên CDVCQG trong những năm gần đây.

Cụ thể: Trong năm 2023, giao dịch thanh toán trên CDVCQG được xử lý qua NAPAS đã tăng lên 540% về số lượng giao dịch và 149% về giá trị giao dịch so với năm 2022.

Tính đến hết quý I/2024, giao dịch thanh toán nói trên được ghi nhận tăng 153% về số lượng giao dịch và 129% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm trước.

Đối với kênh thanh toán trên ứng dụng VNeID, NAPAS đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, C06, Bộ Công an và các đơn vị liên quan triển khai thanh toán trực tuyến phí/lệ phí đối với các dịch vụ công thực hiện qua ứng dụng VNeID.

Mới đây, dịch vụ thanh toán trực tuyến phí/lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã được Bộ Công an thí điểm triển khai cho người dân tại thành phố Hà Nội và Huế. Với dịch vụ này, người dân có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ NAPAS của 44 ngân hàng/công ty tài chính, thanh toán qua tài khoản của 07 ngân hàng hoặc thanh toán bằng mã VietQR qua ứng dụng của 37 ngân hàng.

Người dân sẽ lựa chọn các hình thức thanh toán như thẻ nội địa NAPAS, tài khoản thanh toán mở tại các ngân hàng và mã VietQR.

Thời gian tới, phương thức thanh toán thông qua tài khoản mobile money sẽ được NAPAS tiếp tục triển khai nhằm gia tăng sự tiện ích, đơn giản, nhanh chóng trong thanh toán dịch vụ công trực tuyến thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hiện nay, việc thanh toán trực tuyến qua CDVCQG đã mang lại hiệu quả tích cực, được tổ chức, công dân, doanh nghiệp đánh giá cao. Cùng với sự sẵn sàng về nguồn lực và mạng lưới hạ tầng thanh toán kết nối giữa NAPAS và các ngân hàng, tổ chức tài chính đã giúp nâng cao hiệu quả và đẩy nhanh quá trình triển khai cung cấp cho người dân, doanh nghiệp các phương thức thanh toán hiện đại, an toàn.

Vì vậy, để tiếp tục phát triển, cần tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, hướng dẫn và trả lời thắc mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, sử dụng tối đa các phương tiện, hình thức hội họp trực tuyến, trao đổi qua email, zalo, tin nhắn điện thoại, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến cho người dân, góp phần thực hiện thành công lộ trình xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

Tâm Ngọc

Từ khóa: