TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ

Những cuốn sách, máy tính, xe đạp và những phần học bổng theo bước người TNG về những bản nghèo, xóm vắng để nâng bước “cùng em tới trường”… Hành trình “gieo” nụ cười trên môi trẻ thơ là một trong ba chân kiềng nhân văn mà TNG Holdings Vietnam bền bỉ thực hiện trong suốt 26 năm qua.

TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ - Ảnh 1
TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ - Ảnh 2
TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ - Ảnh 3
TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ - Ảnh 4
TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ - Ảnh 5
TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ - Ảnh 6
TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ - Ảnh 7
TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ - Ảnh 8
TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ - Ảnh 9
TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ - Ảnh 10

Tiến Hoàng

Từ khóa: