TT-Huế: Phạt hơn 640 triệu đồng đối với doanh nghiệp vì xả thải gây ô nhiễm

Ngày 8/10, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh đông lạnh Thừa Thiên Huế số tiền 643.912.000 đồng do đã có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường tại địa bàn Khu A, Khu công nghiệp Phong Điền.

Tại quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam -Chi nhánh đông lạnh Thừa Thiên Huế do bà Ratree Thongtub làm Giám đốc, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là xả nước thải có lưu lượng khoảng 734,4 m3/ngày đêm ra môi trường, nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Khoảng 1 tấn cá tự nhiên chết nổi lềnh bềnh trên các ao hồ, kênh mương cạnh KCN Phong Điền.
Khoảng 1 tấn cá tự nhiên chết nổi lềnh bềnh trên các ao hồ, kênh mương cạnh KCN Phong Điền.

Cụ thể, thông số nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5) trong nước thải vượt 1,46 lần, nhu cầu oxi hóa học (COD) vượt 1,37 lần, amoni (NH4+-N) vượt 14,75 lần, tổng nitơ vượt 5,8 lần, tổng photpho vượt 1,06 lần so với cột A, QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.

Trong đó, mức phạt 400 triệu đồng đối với thông số amoni (NH4+-N) vượt 14,75 lần so với cột A, QCVN 11-MT:2015; phạt tăng thêm 60% là 240 triệu đồng đối với các thông số: Nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5) vượt 1,46 lần, nhu cầu oxi hóa học (COD) vượt 1,37 lần, tổng nitơ vượt 5,8 lần.

Ngoài số tiền nộp phạt trên, Công ty còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả gồm: Rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định; buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật là 3.912.000 đồng.

Trước đó, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh đông lạnh Thừa Thiên Huế kiến nghị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các ban ngành xem xét nhắc nhở thay vì xử phạt hành chính do các yếu tố môi trường vượt ngưỡng đối với Công ty. "Có thể cho Công ty chúng tôi đóng góp vào quỹ bảo vệ nguồn lợi, hoặc các đóng góp công ích khác cho huyện Phong Điền bằng số tiền phạt theo quy định", trong văn bản Công ty này đề xuất.

Bùi Quốc Dũng

Từ khóa:
#h