TVT ghi nhận lãi ròng năm 2020 giảm 16%

Lũy kế năm 2020, TVT ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng giảm lần lượt 14% và 16% so với năm trước, xuống còn 1.857 tỷ đồng và 72 tỷ đồng. Trong năm, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 21,4 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng.

TVT ghi nhận lãi ròng năm 2020 giảm 16% - Ảnh 1

Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP (Vicotex, mã: TVT) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận  doanh thu thuần đạt 409 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, nhờ giá vốn giảm mạnh gần 31%, xuống còn 353 tỷ đồng đã giúp biên lãi gộp của TVT cải thiện từ 8% lên 13,6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng, tăng 29% so với quý IV/2019.

Lũy kế năm 2020, TVT ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng giảm lần lượt 14% và 16% so với năm trước, xuống còn 1.857 tỷ đồng và 72 tỷ đồng. Trong năm, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 21,4 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của TVT ghi nhận hơn 1.611 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Tiền và tương đương tiền hơn 224 tỷ đồng, tăng gần 46%, chủ yếu do khoản tiền gửi ngân hàng tăng gần 96%, đạt gần 154 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của TVT đến cuối năm là 244 tỷ đồng, giảm 36%, chủ yếu là thành phẩm và nguyên liệu vật liệu giảm lần lượt gần 30% và hơn 49%.

Lan Anh