UBND tỉnh Hòa Bình xử phạt 250 triệu đồng trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH MTV Hùng Dũng

Mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND, ngày 27/1/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH MTV Hùng Dũng, địa chỉ trụ sở tại phường Quỳnh Lâm (thành phố Hòa Bình). Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Huy Hùng, chức danh Giám đốc.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Hùng Dũng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là khai thác khoáng sản cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hành vi này vi phạm quy định của Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 48, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng. Mức tiền phạt áp dụng với công ty là 250 triệu đồng (đã áp dụng nhân đôi đối với tổ chức, quy định tại khoản 1, Điều 5, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP).

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu khối lượng khoáng sản 66,8 m3 cát đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm được quy đổi bằng tiền có giá trị 4,676 triệu đồng. Tịch thu phương tiện là sà lan máy có biểm kiểm soát HB-0612 sử dụng để khai thác khoáng sản cát trái phép, được quy đổi bằng tiền có giá trị tương đương 700 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác về trạng thái an toàn./.

Văn phòng Tây bắc

Từ khóa:
#h