Vietravel báo lỗ sau thuế 73 tỷ đồng trong quí 1/2021

VTR báo lỗ sau thuế hơn 72,8 tỉ đồng, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước và bằng 73,6% khoản lỗ sau thuế của cả năm 2020 (98,9 tỉ đồng).

Vietravel báo lỗ sau thuế 73 tỷ đồng trong quí 1/2021 - Ảnh 1

CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (Vietravel - Mã CK: VTR) công bố báo cáo tài chính quí 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 277,7 tỉ đồng, giảm gần 65% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành giảm mạnh 88% xuống còn 72 tỉ đồng. Doanh thu bán vé máy bán cũng giảm hơn một nửa so với Quý 1/2020, xuống còn 70,6 tỉ đồng. Bù lại, doanh thu cung cấp dịch vụ khác tăng hơn 15 lần lên đạt 113,5 tỉ đồng.

Sau khi trừ giá vốn hàng bán, Vietravel báo lãi gộp Quý 1/2021 ở mức 5,8 tỉ đồng, giảm 80,6% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) và chi phí quản lý doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm của Vietravel lần lượt tăng 18,3% và 8,45% so với cùng kỳ, tương ứng với 27,9 tỉ đồng và 61,8 tỉ đồng. Chi phí bán hàng giảm 24% xuống còn 6,47 tỉ đồng.

Kết quả, VTR báo lỗ sau thuế hơn 72,8 tỉ đồng, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước và bằng 73,6% khoản lỗ sau thuế của cả năm 2020 (98,9 tỉ đồng).

Tính đến thời điểm cuối kỳ, quy mô tổng tài sản của Vietravel đạt 2.042,9 tỉ đồng, tăng 9,9% so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền, tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 862,3 tỉ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm và chiếm 42,2% tổng tài sản.

Nợ phải trả của Vietravel đạt 1.940,8 tỉ đồng, tăng 14,8% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 1.211 tỉ đồng, chiếm 59% tổng nguồn vốn.

Lan Anh