Xã Nhuận Trạch (Lương Sơn, Hòa Bình): Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 cùng các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, xã địa phương nên tình hình cơ bản được kiểm soát ổn định và đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) cùng những con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp với hàng hoa ngũ sắc bên đường, những ngôi nhà khang trang (Nguồn: Báo Hoà Bình)
Xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) cùng những con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp với hàng hoa ngũ sắc bên đường, những ngôi nhà khang trang (Nguồn: Báo Hoà Bình)

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đầu năm 2022 làm suy giảm các ngành so với cùng kỳ, nhất là ảnh hưởng tới lĩnh vực kinh tế. Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản của xã có sự thay đổi, trong đó, tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 1405,4 tấn/1039,86 tấn đạt 100,533% kế hoạch, giảm 45,6 tấn so với cùng kỳ năm 2021. Về diện tích nuôi trồng thủy sản là 36,6 ha, sản lượng nuôi trồng ước đạt 135 tấn.

Về sản xuất công nghiệp, giá trị thu nhập ước đạt 80 tỷ đồng từ Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh và một số ngành nghề luôn được duy trì và phát triển.

Về công tác chăn nuôi và thú y luôn được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc triển khai, tổ chức tiêm phòng dại chó được 127/485 đạt 26,1% và tiêm bệnh tụ huyết trùng trâu, bò được 68/422 đạt 16,1%.

Cùng với đó, công tác giao thông thủy lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được tập trung chỉ đạo quyết liệt thông qua các phương án, kế hoạch ứng phó; kiện toàn Ban chỉ huy huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn một cách cụ thể; xây dựng phân công lịch trực về công tác phòng chống thiên tai; kiểm tra, đánh giá các vị trí có nguy cơ sạt lở; lập kế hoạch, giao chi tiêu thu quỹ phòng chống lũ bão cho các thôn, các đơn vị trên địa bàn xã.

Về hoạt động Thương mại - Dịch vụ được phát triển với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Ước tính giá trị thu nhập đạt 89 tỷ đồng từ Thương mại – Dịch vụ. Về lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 trên đại bàn ước đạt:635.412.123đ/1.145.000.000đ bằng 55,49% dự toán.

Về công tác xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã có 04 công trình đang triển khai xây dựng do UBND huyện là chủ đầu tư. Có những công trình đến nay đã được triển khai xây dựng và hoàn thiện: Công trình xây dựng Cầu Vó Quéo, Công trình đường bê tông từ Nhà văn hóa thôn Đồng Chanh B đi khu thủy sản và một số công trình xây dựng đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng: Công trình đường Ngã tư Đồng bưng đi thôn Đồng Sy, Công trình đường từ Nhà văn hóa thôn Suối sếu A đi Hồ Đồng Chanh. Đầu tư xây dựng mới 02 trạm biến áp tại thông Đồng Chanh A, Suối Sếu A và đang thực hiện khởi công xây dựng nhà Văn hóa thôn Đồng Chanh B.

Đồng chí Hoàng Văn Thống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhuận Trạch.
Đồng chí Hoàng Văn Thống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhuận Trạch.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được ban hành, đề ra phương hướng thực hiện và triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá tiêu chí xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Bên cạnh đó, thành lập Hợp tác xã và xây dựng sản phẩm OCOP trong năm 2022 và hiện nay đã bước đầu xây dựng các hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký. UBND xã chỉ đạo các thôn trồng và chăm sóc các tuyến đường đã trồng hoa và đảm bảo cảnh quan môi trường.

Đặc biệt, công tác văn hóa – xã hội ở xã Nhuận Trạch 6 tháng đầu năm đã được thực hiện hiệu quả. Trong đó, về công tác chính sách xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác giáo dục và đào tạo được thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Tỉnh Hòa Bình về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Về Y tế, xã thực hiện khá tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

Tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm ổn định. Tổng số vụ việc vi phạm trật tự xã hội xảy ra trong 6 tháng giảm so với 6 tháng đầu năm 2021. Dưới sự tham mưa của Ban chỉ huy Quân sự cho Đảng và UBND xã về việc lãnh đạo nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 được thực hiện tốt. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, giáo án tiến trình biểu, mô hình học cụ và huy động chuẩn bị cho huấn luyện dân quân chiến đấu năm 2022.

Tình hình kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu kinh tế bắt đầu tăng; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và cúm gia cầm được triển khai có hiệu quả; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo. Công tác quản lý trật tự an toàn xã hội và công tác quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, xã sẽ tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, an toàn. Tập trung triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; triển khai đầu tư các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch đề ra; huy động các nguồn lực, khuyến khích đầu tư xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh; tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách; tập trung tuyên truyền sâu rộng công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tú Vũ – Nam Phong