Xử phạt Công ty TNHH Giấy Tân Kim Ngân xả thải môi trường

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 8/7/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH Giấy Tân Kim Ngân

Theo Quyết định xử phat, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như sau: Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày (24 giờ) là vi phạm các quy định tại Điểm a, Khoản 6, Khoan 1 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vi phạm này của Công ty bị phạt tiền với mức phạt là 120 triệu đồng. Công ty buộc khắc phục hậu quả bằng việc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định và phân tích môi trường do có vi phạm về đổ chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá cố định. UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, Công ty đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, đồng thời đã làm đơn xin miễn, giảm tiền phat vi phạm hành chính. Mặt khác Công ty đã cam kết khắc phục, xây dựng hệ thống xử lý nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo nước thải ra đạt quy chuẩn trong thời gian 02 tháng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Được biết, Công ty TNHH Giấy Tân Kim Ngân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giáy Kraft, địa chỉ trụ sở chính tại CCN Phong Khê 2, Phong Khê, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp: 2300983791; Ngày cấp: đăng ký lần đầu ngày 22/5/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03/6/2019; Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tiến Cường.

Huy Đức