Yên Bái: Xã Đại Lịch tích cực xây dựng nông thôn mới

Là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái), đến nay xã Đại Lịch đang tiếp tục quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao với nhiều điều kiện thuận lợi và đạt nhiều kết quả tích cực.

Được biết, Đại Lịch là xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn, cách trung tâm huyện 40km, với tổng diện tích tự nhiên là 4.342,68 ha.  Với 7 thôn, 1.127 hộ và 4.585 nhân khẩu. Tỷ lệ đồng bào dân tộc chiếm trên 60%, trong đó chủ yếu là người dân tộc Tày.

Trụ sở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn.
Trụ sở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn.

Năm 2016, xã Đại Lịch là địa phương đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Văn Chấn, đến nay, diện mạo của xã đã có nhiều đổi thay tích cực. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã được đầu tư tương đối hoàn thiện và đồng bộ. Đến nay, 100% các tuyến đường trục đã được cứng hóa bằng nhựa và bê tông.

Địa phương có nhiều thuận lợi trong quá trình xây dựng nông thôn mới đó là luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Có sự thay đổi tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân.

Các tuyến đường trục của xã Đại Lịch đã được cứng hóa bằng nhựa và bê tông, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế và giao lưu hàng hóa.
Các tuyến đường trục của xã Đại Lịch đã được cứng hóa bằng nhựa và bê tông, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế và giao lưu hàng hóa.

Từ đầu năm đến nay, UBND xã tiếp tục đề xuất các cơ quan, ngành chức năng và UBND huyện Văn Chấn hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương. Vận động nhân dân thường xuyên duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình hạ tầng đã được đầu tư, nâng cấp, tổ chức khảo sát nhu cầu làm đường giao thông nông thôn năm 2024 và lập hồ sơ đề nghị đầu tư làm mới trên 6km đường liên thôn, xóm theo cơ chế nhà nước hỗ trợ xi măng còn lại là nhân dân đóng góp.

Ông Bùi Hữu Lợi, Chủ tịch UBND xã Đại Lịch trao đổi với phóng viên về phong trào xây dựng NTM ở địa phương.
Ông Bùi Hữu Lợi, Chủ tịch UBND xã Đại Lịch trao đổi với phóng viên về phong trào xây dựng NTM ở địa phương.

Ông Bùi Hữu Lợi - Chủ tịch UBND xã Đại Lịch cho biết: Trong những năm qua với sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, địa phương đã hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới. Năm 2023 xã Đại Lịch được huyện Văn Chấn lựa chọn để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, do đó ngay từ đầu năm, Đảng bộ đã có kế hoạch chỉ đạo xây dựng Nghị quyết chuyên đề, trong đó Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã cũng đã quyết liệt đôn đốc thực hiện các tiêu chí, trước hết là duy trì 19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt, sau đó tiếp tục triển khai những tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Sản phẩm chè Linh Thuận của Công ty TNHH Linh Thuận, xã Đại Lịch huyện Văn Chấn.
Sản phẩm chè Linh Thuận của Công ty TNHH Linh Thuận, xã Đại Lịch huyện Văn Chấn.

Bên cạnh tích cực xây dựng NTM xã còn đẩy mạnh phát triển kinh tế sản xuất nông nghiệp: Chăm sóc tốt cho 42ha ngô; 25 ha sắn; 20ha khoai lang; 227ha chè sản lượng chè búp tươi 1.200/2.300 tấn đạt 52,17 %… Đặc biệt, tiếp tục trồng và chăm sóc tốt diện tích cây ăn quả hiện có, nhất là diện tích cây ăn quả có múi giai đoạn sau thu hoạch. Sản lượng cây ăn quả 6 tháng đầu năm ước đạt 380 tấn đạt 54,28% kế hoạch được giao; trồng mới 8ha cam tại các thôn Bằng Là 2, Thanh tú…  Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng.

Với những kết quả đã đạt, thời gian tới xã Đại Lịch tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu 2 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Cùng với đó, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các thôn tích cực chung tay thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Duy Hưng - A Trứ/ VP Tây Bắc