Becamex hoàn thành phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu

công ty thông báo đã hoàn thành đợt phát hành 2.000 trái phiếu với kì hạn 5 năm. Ngày đáo hạn là 31/8/2025. Lãi trái phiếu được trả sau, định kì tròn 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành.

Becamex hoàn thành phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu - Ảnh 1

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex - Mã: BCM) vừa công bố kết quả huy động 2.000 tỉ đồng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ vào ngày 31/8.

Công ty thông báo đã hoàn thành đợt phát hành 2.000 trái phiếu với kì hạn 5 năm. Ngày đáo hạn là 31/8/2025. Lãi trái phiếu được trả sau, định kì tròn 6 tháng liên tục kể từ ngày phát hành.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Becamex ghi nhận 5.210 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 9,1% so với cùng kì năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.282 tỉ đồng, giảm 26,6%. Với kết quả kinh doanh trên, sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 87% mục tiêu doanh thu và vượt 37,7% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến hết quí III, tổng tài sản của Becamex đạt hơn 46.672 tỉ đồng, tăng 3.157 tỉ đồng so với ngày đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 2.107 tỉ đồng, gấp hơn 2,8 lần.

Mới đây, Becamex cũng đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 4%. Ngày đăng kí cuối cùng là ngày 26/11, tương ứng 25/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền. Ngày thanh toán là ngày 22/12.

Hà My