Bột giặt Net chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 60%

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 được trình để thông qua ở mức 60% vốn điều lệ, vượt xa kế hoạch đề ra đầu năm với mức tỷ lệ tối thiểu là 10% vốn điều lệ. 

Bột giặt Net chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 60% - Ảnh 1

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Bột giặt Net (HNX: NET) vừa công bố, doanh nghiệp lên phương án chia cổ tức tiền mặt 60% cho năm 2020, tương đương với số tiền hơn 134 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng từ khi được thông qua.

Doanh thu thuần của NET năm 2020 đạt 1.470 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước và tăng 13% so với mục tiêu đầu năm 2020; kết quả thực hiện lợi nhuận sau thuế năm đạt 133 tỷ đồng tăng 64% so với năm 2019 và tăng 54% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 cũng được trình để thông qua ở mức 60% vốn điều lệ, vượt xa kế hoạch đề ra đầu năm với mức tỷ lệ tối thiểu là 10% vốn điều lệ. 

Tại cuối năm ngoái, tổng tài sản doanh nghiệp gần 700 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định (250 tỷ) và hàng tồn kho (200 tỷ đồng) do là doanh nghiệp sản xuất; tổng lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn là 125 tỷ đồng. Nguồn vốn ghi nhận 147 tỷ lợi nhuận chưa phân phối và 16 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Sang năm 2021, công ty cho biết sẽ đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới và đẩy mạnh ngành hàng chăm sóc cá nhân - gia đình. HĐQT xây dựng 2 kịch bản kinh doanh. Trong trường hợp cao, doanh thu và lợi nhuận mục tiêu là 2.000 và 120 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và giảm 10% so với năm trước.

Về định hướng chiến lược, NET tiếp tục đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới, đẩy mạnh ngành hàng chăm sóc cá nhân - gia đình. Bên cạnh đó các sản phẩm hóa mỹ phẩm mới khác sẽ là những đột phá trong việc tạo ra các nhu cầu mới và sở hữu những thành quả từ việc xây dựng thương hiệu và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Lan Anh