CEO Group ghi nhận doanh thu quí III sụt giảm

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận lỗ gần 103 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm ngoái lãi hơn 435 tỉ đồng. Hết 9 tháng, doanh nghiệp chỉ tạo ra 682 tỉ đồng doanh thu, trong khi cùng kì ghi nhận hơn 3.166 tỉ đồng.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group - Mã: CEO) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quí III/2020 với doanh thu thuần đạt 264 tỉ đồng, giảm 59% so với cùng kì. 

Doanh thu mảng kinh doanh chủ đạo là bất động sản ghi nhận giảm 60% về hơn 191 tỉ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ cũng giảm 45% xuống hơn 72 tỉ đồng. Quí này, công ty không có doanh thu từ hoạt động thương mại.

CEO Group ghi nhận doanh thu quí III sụt giảm - Ảnh 1

Giá vốn bán hàng giảm 67% so với cùng kì về gần 148 tỉ đồng. Kết quả, lãi gộp của CEO Group đạt hơn 116 tỉ đồng, giảm 41%.

Mặc dù doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 5 tỉ đồng lên gần 20 tỉ đồng và các chi phí đều giảm so với cùng kì nhưng vẫn không đủ bù đắp sự sụt giảm của lợi nhuận gộp. Do đó, lãi thuần của CEO Group giảm 55% về hơn 35 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của CEO Group giảm mạnh 86% so với cùng kì, ghi nhận hơn 7 tỉ đồng. Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ là gần 16 tỉ đồng, giảm 59%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận lỗ gần 103 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm ngoái lãi hơn 435 tỉ đồng. Hết 9 tháng, doanh nghiệp chỉ tạo ra 682 tỉ đồng doanh thu, trong khi cùng kì ghi nhận hơn 3.166 tỉ đồng.

Tính đến cuối kì kế toán quí III/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp gần 7.543 tỉ đồng, giảm 6% so với thời điểm đầu năm. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tài sản là chi phí xây dựng cơ bản dở dang (2.094 tỉ đồng), tiếp đến là các khoản phải thu (1.085 tỉ đồng), bất động sản đầu tư (gần 859 tỉ đồng).

Huy Đức