Coteccons (CTD) lên phương án phát hành hơn 550.000 cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Song, thời gian thực hiện chưa được công bố.

Coteccons (CTD) lên phương án phát hành hơn 550.000 cổ phiếu ESOP - Ảnh 1

CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD)  vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành 554.785 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) từ cổ phiếu quỹ, chiếm 0,75% số cổ phiếu đang lưu hành.

Giá cổ phiếu phát hành 10.000 đồng/cp, thấp hơn 73% so với giá cổ phiếu CTD chốt phiên 8/3 là 36.800 đồng/cp. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Song, thời gian thực hiện chưa được công bố.

Đối tượng phát hành bao gồm thành viên ban Tổng Giám đốc, các quản lý chốt, cán bộ nhân viên của công ty và các công ty con. Nếu cổ phiếu không bán hết, HĐQT công ty sẽ phân phối tiếp cho người lao động phù hợp với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi. Công ty cho biết, hơn 5,5 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động.

Quý 4/2022 với doanh thu thuần ghi nhận đạt 6.230 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp rất mỏng chỉ ở mức 2,8% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 172 tỷ đồng, vẫn khả quan hơn nhiều so với con số âm gần 3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 17% xuống còn 70 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng gấp 6,3 lần lên hơn 59 tỷ do lãi vay cao cộng với khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 24 tỷ và khoản lỗ từ đầu tư chứng khoán gần 10 tỷ. Chi phí doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức cao gần 183 tỷ đồng khiến Coteccons lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 7 tỷ đồng trong quý 4.

Lợi nhuận khác dù giảm 17% so với cùng kỳ xuống mức 34 tỷ đồng nhưng vẫn là cứu cánh giúp doanh nghiệp thoát lỗ quý 4. Khoản mục này chủ yếu đến từ hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn thực tế phát sinh và hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình.

Kết quả, Coteccons lãi ròng gần 19 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với số lỗ hơn 63 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế năm 2022, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.537 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ nhờ vào khối lượng công việc bị dồn lại trong hai năm dịch bệnh. Doanh nghiệp xây dựng này lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh cả năm gần 54 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ khoản lợi nhuận khác (88 tỷ đồng), Coteccons vẫn lãi ròng gần 21 tỷ đồng, giảm gần 14% so với năm 2021 và là mức thấp nhất kể từ khi hoạt động.Quy mô tài sản cuối năm 2022 của Coteccons đạt 18.965 tỷ, tăng 26% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản phải thu ngắn hạn với 11.231 tỷ tại ngày 31/12/2022, chủ yếu từ khách hàng và đã phải trích lập dự phòng 1.049 tỷ.