CTCP Đường Quảng Ngãi lãi quí 3 sụt giảm 19%

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, QNS có doanh thu thuần hơn 5,095 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 670 tỷ đồng, giảm lần lượt 16% và 17% so với cùng kỳ. 

CTCP Đường Quảng Ngãi lãi quí 3 sụt giảm 19% - Ảnh 1

CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 với doanh thu giảm 130 tỷ đồng, tương đương 7% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn vẫn xấp xỉ cùng kỳ năm trước khiến lãi gộp giảm 18%. Biên lãi gộp quý 3 co lại còn 32%, trong khi mức cùng kỳ đạt được là 36%.

Theo lý giải của doanh nghiệp một số sản phẩm có sản lượng tiêu thụ, doanh thu bán hàng và lợi nhuận giảm so cùng kỳ năm trước. Cụ thể như sản lượng tiêu thụ sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy giảm 10%, sản phẩm bánh kẹo Biscafun giảm 12%...

Ngoài ra, thời tiết trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020 không thuận lợi ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng vùng nguyên liệu mía vụ 2019-2020, làm cho hiệu quả hoạt động sản xuất đường RS, điện sinh khối của Công ty giảm so cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong quí của QNS giảm 19% so với cùng kỳ, còn hơn 233 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, QNS có doanh thu thuần hơn 5,095 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 670 tỷ đồng, giảm lần lượt 16% và 17% so với cùng kỳ. 

Tính đến thời điểm ngày 30/06/2020, tổng tài sản của QNS giảm 6% về mức 8,469 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ trên 3 tháng đến 1 năm là 2,094 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản, giảm 21% so với đầu năm. Thành phẩm có giá trị gần 343 tỷ đồng, tăng 81% so với đầu năm.

Huy Đức