Đạm Cà Mau trả cổ tức 2020 bằng tiền với tỷ lệ 8%

Với 529,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 423,5 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 10/7 và thời gian thanh toán dự kiến ngày 27/7.

Đạm Cà Mau trả cổ tức 2020 bằng tiền với tỷ lệ 8% - Ảnh 1

Đạm Cà Mau (HoSE: DCM) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Với 529,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 423,5 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 10/7 và thời gian thanh toán dự kiến ngày 27/7.

Năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 7% lên 7.563 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 662 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và vượt 38% kế hoạch năm. Với kết quả này, công ty chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 8%, cao hơn so với mức 6% được đề ra vào cuối năm 2020.

Trong quí 1/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu quý I đạt 1.347 tỷ đồng, giảm 7% so với quý I/2019. Nguyên nhân bởi giá bán Ure thương mại bình quân 3 tháng đầu năm 2020 giảm khoảng 12,4%.

Giá vốn giảm nhờ chi phí khí giảm, nhưng tỷ lệ giảm thấp hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 200 tỷ đồng, giảm 27%.

Doanh thu tài chính cải thiện nhưng chi phí tăng mạnh do lỗ chênh lệch tỷ giá. Tổng mức giảm của chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp khoảng 18,5 tỷ đồng so với quý I/2019.

Nhờ được hưởng ưu đãi thuế, lợi nhuận sau thuế của Đạm Cà Mau là 92,5 tỷ đồng, giảm 51% so với quý I/2019. Lãi cơ bản trên cổ phiếu còn 145 đồng/cp do công ty trích quỹ khen thưởng phúc lợi.

Dựa trên giá khí tạm tính theo phương án giá dầu 60 USD/thùng, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu doanh thu 2020 đạt 7.956 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng. Đây là kế hoạch lợi nhuận thấp nhất kể từ khi niêm yết (2015). Kết thúc quý I, công ty hoàn thành 17% kế hoạch doanh thu và vượt 78% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản doanh nghiệp sau 3 tháng đầu năm là 10.194 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định. Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 12 tháng ở mức 2.002 tỷ đồng.

Công ty có khoản nợ vay tài chính 1.826 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản ngắn hạn. Phải trả người bán ngắn hạn tăng 61,5% lên 1.420 tỷ đồng, trong khi, chi phí phải trả ngắn hạn giảm còn 1/7 ở mức 113 tỷ đồng.

Hà My